Nyeste Cleantech

[01.12.17] ISS-EWATUS vil utvikle et støttesystem for effektiv bruk av vann og ressursforvaltning.
[01.12.17] Tilgang på vann er en av de største risikoene for global økonomisk vekst de neste 10 årene. WATERNOMICS vil oppmuntre forbrukere til å endre sine vaner!
[01.12.17] Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling. DAIAD-prosjektet har løsninger.
[01.12.17] Prosjektet SmartH2O vil gjennom utvikling av en IKT plattform effektivisere forbruket av vår mest dyrbare ressurs: Vann.
[30.11.17] Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
[27.11.17] Takeagreenstep.eu - et verktøy for å gjøre hoteller og restauranter mer miljøvennlige.
[23.11.17] Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
[22.11.17] Non-potable reuse (NPR) kan bli en viktig faktor for å løse utfordringer tilknyttet vannforsyninger i urbane strøk.
[20.11.17] Gjennom analyse av 280 små og mellomstore bedrifter i Europa har forskere funnet enkle og effektive tiltak for å øke energieffektiviteten i bedriftene.
[16.11.17] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
[15.11.17] Europakommisjonen har publisert en artikkel hvor de viser til hvordan smartere bruk av gjenvunnet vann kan spare energi og redusere drivhusgasser.
[15.11.17] Forskere har funnet ut at nye måter å håndtere matavfall fra butikker på kan begrense negative påvirkninger på miljøet.