Nyeste Cleantech

[20.09.17] Etterspørselen etter solenergi vokser fra år til år. For første gang tangerer solenergi kjernekraft i kapasitet.
[19.09.17] Statoil utvikler et prosjekt for å transportere og lagre CO2-utslipp under havet. Norge leder an i karbonfangst og lagring.
[19.09.17] ENTSO-E har publisert et veikart for forskning og utvikling som detaljerer deres prioriteringer de neste årene.
[19.09.17] Prosjektet Plascarb har utviklet en teknologi som kan transformere matavfall til grafittkarbon og fornybar hydrogen.
[18.09.17] Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?
[18.09.17] Hvordan kan man enkelt velge ut, simulere og sammenligne alternative lavkarbon og økonomisk bærekraftige scenarioer for oppvarming og nedkjøling?
[18.09.17] ENTSO-E jobber nå med en App Store for Smart Grids. Hvordan kan dette forhindre tap av fornybar energi på strømnettene?
[05.09.17] Hvordan kan vi sørge for at mest mulig solenergi blir brukt?
[23.08.17] Det EU-finansierte ESTORAGE-prosjektet jobber for å bedre kunne integrere fornybar energi.
[23.08.17] Den globale kullproduksjonen falt betydelig i 2016, mens den globale handel med naturgass var oppe.
[21.08.17] Når er det på tide å fase ut subsidiene til modne fornybare energikilder? Lav lønnsomhet på grunn av for høyt tilbud og lave markedspriser mener Themo ikke er gyldige argumenter for fortsatt økonomisk støtte, da vil man trolig forlenge fossil overkapasitet i europeiske kraftmarkeder, redusere CO2-prisen, med mer.
[18.08.17] Norge har fornybare energikilder og politisk vilje til å bli verdens første land som kun bruker ren energi, ifølge en ny rapport fra Energi Norge.