Nyeste Cleantech

[15.11.17] Nanoteknologien har mange bruksområder. Hva er mulighetene til nanoteknologi innenfor miljøfeltet?
[14.11.17] GRID4EU er et prosjekt som tar sikte på å demonstrere avanserte Smart Grid-løsninger som har stort potensiale for å bli replisert og skalert i Europa.
[13.11.17] Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
[08.11.17] Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om de ulike bruksområdene til nanoteknologi. Hvordan kan nanoteknologi bidra til mer bærekraftig energi?
[02.11.17] EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til nye muligheter for teknologisk utvikling og økonomisk vekst for Europa, skriver Regjeringen.
[01.11.17] Avanserte materialelaterte applikasjoner og produkter har et stort potensial i et marked som er forventet å tidoble seg i løpet av de neste tiårene. 
[20.10.17] Er det mulig å bruke sosiale medier for å endre folks holdning til å redusere matsvinn? Nytt studium av britisk kampanje gir delte resultater.
[10.10.17] Wales har blitt en ledende region innen energikilder med lavt karbonutslipp.
[07.10.17] Ren Kystlinje skal gjennom en felles innsats effektivisere strandrensing, øke bevisstheten om og forhindre mer søppel i havet.
[06.10.17] Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
[04.10.17] For årene 2018 og 2019 søker Horisont 2020 etter mer effektive batterier, men også andre løsninger for å høste og lagre energi.
[02.10.17] I Tampere har man bygget et unikt nettverk som tilbyr ekspertise, tjenester, verktøy og tilgang på utstyr innen 3D-printing.