Nyeste Cleantech

[28.09.17] Mikroplast har i den siste tiden vært mye i media, spesielt i sammenheng med havforurensning, men hva er det egentlig?
[28.09.17] Sykehuset i Södertalje sertifiseres med den høyeste klassen innenfor Sweden Green Building Councils miljøsertifiseringssystem
[27.09.17] Sammensatte materialer er utfordrende å gjenvinne, og har gjerne endt på deponi. Med ny metode kan det nå gjenvinnes.
[26.09.17] Det kastes 88 tonn matavfall i EU hvert år. Det tilsvarer 173 kilo per person, og koster 143 milliarder euro i året.
[20.09.17] Etterspørselen etter solenergi vokser fra år til år. For første gang tangerer solenergi kjernekraft i kapasitet.
[19.09.17] Statoil utvikler et prosjekt for å transportere og lagre CO2-utslipp under havet. Norge leder an i karbonfangst og lagring.
[19.09.17] ENTSO-E har publisert et veikart for forskning og utvikling som detaljerer deres prioriteringer de neste årene.
[19.09.17] Prosjektet Plascarb har utviklet en teknologi som kan transformere matavfall til grafittkarbon og fornybar hydrogen.
[18.09.17] Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?
[18.09.17] Hvordan kan man enkelt velge ut, simulere og sammenligne alternative lavkarbon og økonomisk bærekraftige scenarioer for oppvarming og nedkjøling?
[18.09.17] ENTSO-E jobber nå med en App Store for Smart Grids. Hvordan kan dette forhindre tap av fornybar energi på strømnettene?
[05.09.17] Hvordan kan vi sørge for at mest mulig solenergi blir brukt?