Nyeste Cleantech

[11.08.17] EcoINSIDE er et interreg-prosjekt for samarbeid om bærekraftige avfallsløsninger.
[10.08.17] ecoINSIDE ska bidra till grønn vekst ved å stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid.
[25.07.17] Landbaserte vindmølleparker kan bygges til samme pris som nye gasskraftverk og levere strøm til halve prisen av det kjernekraftverk gjør.
[25.07.17] Den internasjonale handelen av plastavfall har økt betydelig de siste årene. Eksport og import av avfallshåndtering har gått stort sett uutforsket.
[25.07.17] Rundt 88 millioner tonn mat blir årlig kastet i EU med en kostnad beregnet til 143 milliarder euro.
[24.07.17] Vindenergi var det største målet for kraftverksinvesteringer i 2016 med 43 milliarder euro.
[24.07.17] I Cleantech Group og WWFs prestisjefylte rangering av de mest innovative cleantech-landene i verden har Norden 1., 2., og 3.plass, og med Norge på en 9.plass.
[24.07.17] Kina annonserte til Verdenshandelsorganisasjonen (WHO) 18. juli at de vil forby import av skrapplast og annet "utenlandsk søppel" innen utgangen av året.
[20.07.17] Kapasiteten til vind- og solenergi er ti ganger av hva det var et tiår siden.
[19.07.17] Den europeiske investeringsbanken (EIB) har godkjent ny finansiering verdt 12,4 milliarder euro for prosjekter innen transport, infrastruktur og energi.
[18.07.17] Los Angeles opplever mye ekstremvær og blir stadig mer opptatt av sitt energiforbruk. Heldigvis er byen full av innovative nerder som finner nye løsninger til deres utfordringer.
[18.07.17] Sverige resirkulerer så mye at de i flere år har importert søppel fra andre land for å holde resirkuleringsanleggene i gang.