Nyeste Cleantech

[18.07.17] Energimeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk og status for den innenlandske energiforsyningen. Her er meldingens hovedelementer.
[18.07.17] EU har et mål om å redusere klimautslippene med 40% innen 2030.
[14.07.17] Frankrikes nye miljø- og klimaminister har planlagt at landet skal bli karbonnøytralt innen 2050.
[14.07.17] Kommunen Ringkoebing Skjern i Danmark har bestemt seg for ikke å delta i verdens energikonkurranse.
[14.07.17] Et gresk oppstartsselskap utforsker hvordan de kan belønne forbrukere som resirkulerer, et grep som bidra til større resirkuleringskultur i Hellas. 
[13.07.17] Med Paris-klimaavtalen er EU mer enn noensinne forpliktet til en global overgang til en lav-karbonøkonomi.
[12.07.17] Statoil har satt sammen prognoser for 2030 og 2050, basert på tre scenarier for hvordan verden skal utvikle seg
[12.07.17] Elektromobilitet er et ukjent fenomen i Hellas, likevel har hæren tatt første steg og kjøpt inn to elektriske biler.
[10.07.17] I 2020 er det spådd inntil 50 milliarder tilkoblede enheter. Dette er en betydningsfull og digital omdannelse av økonomien.
[10.07.17] I en ny rapport fra SYSTEMIQ har ti attraktive sirkulære innovasjons- og investeringsprioriteter for Europa frem til 2025 blitt identifisert, på totalt 320 milliarder euro.
[10.07.17] Med en grundig analyse gir rapporten en visjon om hvordan den sirkulære økonomien kan se ut og fremhever omfattende følgende for bedriftsledere og regjering.
[10.07.17] Rapporten "Den nye plastøkonomien- Fornyelse av plastens fremtid" gir for første gang en visjon om en global økonomi der plast aldri blir avfall, og skisserer konkrete tiltak for å oppnå det systemiske skiftet som trengs.