Nyeste Cleantech

[16.08.17] En ny rapport viser at det er mulig å konvertere metan til hydrogen. Utfordringen er biproduktet, karbondioksid, men kanskje kan karbonfangst og –lagring (carbon capture and storage, CCS) være løsningen?
[14.08.17] Et av prosjektets mål er å gi lokale og regionale myndigheter et innovativt, tverrfaglig, "open source" geodesign-beslutningsstøttemiljø (GDSE) utviklet og implementert i levende laboratorier i seks storbyområder.
[11.08.17] I Göteborg satses det på biogass for en bærekraftig fremtid.
[11.08.17] Hva skal vi gjøre med alle litium-ion-batteriene når de er brukt opp?
[11.08.17] EcoINSIDE er et interreg-prosjekt for samarbeid om bærekraftige avfallsløsninger.
[10.08.17] ecoINSIDE ska bidra till grønn vekst ved å stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid.
[25.07.17] Landbaserte vindmølleparker kan bygges til samme pris som nye gasskraftverk og levere strøm til halve prisen av det kjernekraftverk gjør.
[25.07.17] Den internasjonale handelen av plastavfall har økt betydelig de siste årene. Eksport og import av avfallshåndtering har gått stort sett uutforsket.
[25.07.17] Rundt 88 millioner tonn mat blir årlig kastet i EU med en kostnad beregnet til 143 milliarder euro.
[24.07.17] Vindenergi var det største målet for kraftverksinvesteringer i 2016 med 43 milliarder euro.
[24.07.17] I Cleantech Group og WWFs prestisjefylte rangering av de mest innovative cleantech-landene i verden har Norden 1., 2., og 3.plass, og med Norge på en 9.plass.
[24.07.17] Kina annonserte til Verdenshandelsorganisasjonen (WHO) 18. juli at de vil forby import av skrapplast og annet "utenlandsk søppel" innen utgangen av året.