Nyeste Cleantech

[07.07.17] CIRC-PACK-prosjektet vil skape nedbrytbar plast ved hjelp av alternative og biobaserte råvarer.
[05.07.17] I dag er 94% av energibehovet i transportsektoren avhengig av olje og det importeres for 187 milliarder euro per år. Nå ønsker kommisjonen en grønnere sektor.
[04.07.17] Wave-tricity utvikler en kommersielt levedyktig, bølgeenergi-omformer.
[03.07.17] Hva har skjedd med produsentene, teknologien og prisen på solceller de siste årene?
[30.06.17] I Beijing og flere titalls andre byer er den massive luftforurensningen et kjent problem, og Kina ser på fornybar energi som en løsning idet de beveger seg stadig mer fra industriell produksjon og mot tjenesteproduksjon.
[29.06.17] Hvert minutt kjøpes det 1 million plastikkflasker og innen 2021 er det estimert at det vil øke med 20%.
[28.06.17] På EUs Sustainable Energy Week (EUSEW), ble svenske Celsius kåret til vinner i kategorien ”Offentlig sektor” under EUSEW Award.
[27.06.17] Stockholm har tatt klimaendringer på alvor og planlegger å være fossilfri innen 2040.
[26.06.17] CIRCWASTE er et syvårig LIFE IP-prosjekt som fremmer effektiv bruk av materialstrømmer og nye avfalls- og ressursforvaltningskonsepter.
[23.06.17] Energilagringssystemet ASES- Active Solar Energy Storage - innebærer å ivareta, lagre og gjenvinne solenergi i bygninger. 
[23.06.17] FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.
[22.06.17] Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.