Praksis og innsikt Cleantech

Green Horinzons Scoreboard
[03.07.18] [Innovasjon] Green Horizons Scorebroard er et nettsted som gir indikatorer for innovasjonssystemer som er relevant for klimaendringer, resurseffektivitet og råmaterialer.
NanoSolcelle
[02.07.18] [Innovasjon] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.
Illustrasjonsbilde
[25.04.18] [Innovasjon] LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
Illustrasjonsbilde
[20.04.18] [Offentlig forvaltning] EU satser nå stort på sirkulærøkonomi - dette medbringer utfordringer, men også store potensiale for både lovgivere og næringslivet.
Illustrasjonsbilde
[20.04.18] [Offentlig forvaltning] Europakommisjonen har utarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi, for å finne ut av hvordan man bør jobbe med dette temaet fremover.
Illustrasjonsbilde
[27.03.18] [Innovasjon] Det svenske cleantech-selskapet SWESTEP tar sikte på å løse plastutfordringene ved å konvertere plastavfall om til bærekraftig olje og nye plastvarer.