Praksis og innsikt Cleantech

EU-kommisjonen
[28.06.19] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Kommisjonen har laget et veikart for hvordan EUs produktpolitikk kan bidra til en overgang til sirkulær økonomi.
climate kic
[24.06.19] [Marked, Offentlig forvaltning] Lokale myndigheter kan i stor grad bruke offentlige anskaffelser for å sikre en mer bærekraftig byggenæring.
Super Marcel·Lína
[14.06.19] [Offentlig forvaltning]
Navarra waste law
[28.05.19] [Offentlig forvaltning] Navarra har vedtatt en omfattende regional avfallslov som fokuserer på avfallsreduksjon og sirkulær økonomi.
RAU architecture
[10.05.19] [Innovasjon, Marked] Liander ser ut som et nytt og moderne bygg, men består av 80 % resirkulerte byggematerialer. Alle nye materialer som ble brukt er resirkulerbare.
DNV GL
[09.05.19] [Innovasjon, Marked] Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.