Praksis og innsikt Cleantech

Pixabay Gemjan
[14.11.18] [Marked] Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
Infographic: How is research tackling the need for cost reduction and reliability of ocean technologies  ©European Union, 2018
[01.11.18] [Innovasjon] Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
Rapport_bilde
[04.10.18] [Marked] Rapporten er del av World Economic Forums initiativ for å forme den globale energi-fremtiden, og sikre overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi.
Illustrasjon
[21.09.18] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
PGS
[20.09.18] [Innovasjon] En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.