Praksis og innsikt Cleantech

fremside Renewable energy in Europe 2018
[16.04.19] [Marked, Offentlig forvaltning] Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
EU-kommisjonen
[15.04.19] [Marked, Offentlig forvaltning] EU-kommisjonen følger utviklingen av den sirkulære økonomien og kommer med anbefalinger til hvordan man kan løse utfordringer knyttet til overgangen.
Rwanda Green Fund, Flickr
[12.04.19] [Marked, Offentlig forvaltning] Omstillingen til en sirkulær økonomi vil ha en positiv effekt på sysselsettingen i Europa, og betydningen av overførbar kompetanse blir større og viktigere.
EU-kommisjonen
[11.04.19] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Vegkartet presenterer 54 tiltak som skal sikre overgangen til en sirkulær økonomi, samt forslag til endret avfallsregelverk
Mot en bærekraftig fremtid
[03.04.19] [Offentlig forvaltning] Europa må bane vei for en bærekraftig omstilling dersom en skal hindre å sette økonomisk velstand, samfunnet, og miljøet i fare.
Flick: Yuri Samoilov
[26.03.19] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Digitalisering kan spille en sentral rolle EUs overgang til en sirkulær økonomi dersom en klarer å utnytte de mulighetene som finnes