Praksis og innsikt Cleantech

Refleksjonsnotat for et bærekraftig EU innen 2030
[08.02.19] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.
The Global Commison on the Geopolitics of Energy Transformation
[25.01.19] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Rapporten «A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation» analyserer de geopolitiske endringene som følge av fornybar energi.
Workshop blå vekst
[21.01.19] [Innovasjon, Marked] Workshop om strategisk samarbeid innen Blå Vekst i Nordsjøregionen.
Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2018
[14.01.19] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Antallet sysselsatte innen fornybar energi har fortsatt å øke siden 2012.
Pixabay Gemjan
[14.11.18] [Marked] Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring