Praksis og innsikt Cleantech

Illustrasjonsbilde
[25.04.18] [Innovasjon] LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
Illustrasjonsbilde
[20.04.18] [Offentlig forvaltning] EU satser nå stort på sirkulærøkonomi - dette medbringer utfordringer, men også store potensiale for både lovgivere og næringslivet.
Illustrasjonsbilde
[20.04.18] [Offentlig forvaltning] Europakommisjonen har utarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi, for å finne ut av hvordan man bør jobbe med dette temaet fremover.
Illustrasjonsbilde
[27.03.18] [Innovasjon] Det svenske cleantech-selskapet SWESTEP tar sikte på å løse plastutfordringene ved å konvertere plastavfall om til bærekraftig olje og nye plastvarer. 
Illustrasjonsbilde
[27.02.18] [Marked] EU gav i januar ut ny plaststrategi, og nå er det store spørsmålet hvordan den skal følges opp.
Illustrasjonsbilde
[19.02.18] [Marked] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull.