Praksis og innsikt Cleantech

Logo: Megavind
[28.12.17] [Innovasjon] Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.
Illutrasjonsbilde
[13.12.17] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme bærekraftig blå vekst.
Resurseffektive vann- og avløpssystemer
[06.12.17] [Innovasjon, Marked] Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.
Statnett og ETC - Fremtiden er elektrisk
[30.11.17] [Innovasjon] Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Takeagreenstep.eu
[27.11.17] [Marked] Takeagreenstep.eu - et verktøy for å gjøre hoteller og restauranter mer miljøvennlige.
Non-potable reuse
[22.11.17] [Innovasjon] Non-potable reuse (NPR) kan bli en viktig faktor for å løse utfordringer tilknyttet vannforsyninger i urbane strøk.