Praksis og innsikt Cleantech

Illustrasjonsbilde
[27.02.18] [Marked] EU gav i januar ut ny plaststrategi, og nå er det store spørsmålet hvordan den skal følges opp.
Illustrasjonsbilde
[19.02.18] [Marked] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull. 
Illustrasjonsbilde
[01.02.18] [Marked] Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet har kommet til enighet om nye regler for å forbedre energieffektiviteten i bygg. 
https://www.circularity-gap.world
[29.01.18] [Marked] Verdensøkonomien kun er 9,1% sirkulær. Denne statistikken er hovedkonklusjonen i den første Circularity Gap-rapporten.
https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-16_en
[19.01.18] [Offentlig forvaltning] Europakommisjonen har vedtatt en strategi for plast som skal beskytte miljøet mot forurensning av plast.
Logo: Megavind
[28.12.17] [Innovasjon] Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.