Prosjekter Cleantech

[FP7] FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
[FP7] Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.
[FP7] Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
[Horisont 2020] SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
[Horisont 2020] RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
[Horisont 2020] CrowdFundRES benytter seg av en innovativ metode for å sikre finansiering av nye fornybare energi-prosjekter i Europa.
[Horisont 2020] MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.
Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
[Horisont 2020] NEMO er et Horisont 2020 prosjekt som skal utvikle og ta i bruk nye måter å benytte avfall fra gruver.
[Horisont 2020] En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.