Prosjekter Cleantech

[Horisont 2020] Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
[Horisont 2020] Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
[Horisont 2020] Lokale lagringsteknologier som muliggjør integrasjon av fornybar energi, prognoser og lagring i et smart nett.
[Horisont 2020] PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
[Horisont 2020] Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
[Horisont 2020] Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
[Horisont 2020] Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Prosjektet inngår i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og skal samarbeide om å skape en fungerende organisasjon og struktur for bedre håndtering av sjøavfall.
[FP7] Prosjektet er en del av løsningen som skal sørge for rene og stabile strømforsyninger i Europa.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.