Prosjekter Cleantech

[Horisont 2020] Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektiviteten innenfor den elektriske og elektroniske sektoren ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller basert på systematisk miljøinnovasjon.
[Horisont 2020] Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
[Horisont 2020] Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
[Horisont 2020] Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
[Interreg Østersjø] InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
[Horisont 2020] Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
[Horisont 2020] Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
[Horisont 2020] Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
[Horisont 2020] Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.