Prosjekter Cleantech

[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
[Horisont 2020] TELWIND-prosjektet vil utvikle et revolusjonerende integrert flytende offshoresystem.
[FP7] Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!
[Horisont 2020] Riblet4Wind skal overføre av en teknologi som øker energieffektiviteten i luftfartssektoren til vindkraftindustrien.
[Horisont 2020] EcoSwing tar sikte på å utvikle verdens første demonstrasjon av et superledende, lettvint, lettdrevet tog på en moderne 3,6 MW vindturbin.
[FP7] BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
[FP7] DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
[FP7] Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!
[FP7] E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.
FLOW - et forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland.
[Horisont 2020] DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.