Nyeste Digitalsamfunnet

[04.03.20] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
[20.02.20] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
[23.01.20] Det kommende 5G-nettet byr på nye sikkerhetsutfordringer, og statlige eller statsstøttede aktører utgjør den største trusselen.
[17.01.20] DigiBEST skal bidra til økt konkurranseevne gjennom digital teknologi og innovative forretningsmodeller.
[24.10.19] Do CHANGE er et prosjekt med mål om bedre folkehelse gjennom personlige, digitale tilbakemeldinger.
[23.09.19] EUs Urban Agenda tilrettelegger for digitalisering i byer.
[20.09.19] Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
[30.08.19] Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.
[26.06.19] Markedspotensialet for telemedisin er vist å være stort og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekst på 14% i de kommende årene
[18.06.19] The Ocean Data Platform vil redde livet i havet.
[26.04.19] EU vil stå overfor mange utfordringer i møtet med fremtidens økonomiske og sosiale trender, men er godt posisjonert for å finne løsninger på problemene.
[02.04.19] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering