Nyeste Helse- og Velferdsteknologi

[19.04.18] En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
[20.12.17] Hasic-prosjektet ønsker å komme med strategisk relevans og bidra i folkehelsetjenester - Med fokus på livsstil!
[20.12.17] e-care@home har utviklet en skybasert plattform for eldre med bipolar lidelse eller vedvarende depresjon.
[29.11.17] Hvordan kan man øke livskvaliteten for personer med demens? Home4Dem tror de kan ha funnet en løsning.
[27.11.17] Hvordan kan man øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievalueringer?
[27.11.17] Kan samarbeid mellom SMBer i sektorene innenfor luftfart, bioteknologi, IKT, energi og medisinsk utstyr bidra til bedre helsetjenester?
[23.11.17] Ved bruk av sensorer vil prosjektet skape en virtuell trener for eldre. Målet med dette er å forhindre en stillesittende livsstil, og å motivere til aktivitet og mosjon basert på klientens egne behov.
[23.11.17] InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre hverdager enklere og sikrere.
[15.11.17] Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om nanoteknologi - Hvordan kan nanoteknologien brukes innenfor fotonikk?
[14.11.17] Prosjektet har som mål å finne kunnskapshull som blir spesielt viktige å dekke gjennom fremtidig forskning.
[09.10.17] En aldrende befolkning er en utfordring for hele verden. Verktøy som legger til rette for og bidrar til aktiv og sunn aldring, kan være løsningen. 
[05.10.17] Hvordan kan Europas aldrende befolkning bo lenger hjemme og samtidig være sikre på at de får den hjelpen de trenger?