Nyeste Helse- og Velferdsteknologi

[17.10.16] Gjennom et forskningsprosjekt har svenske forskere bidratt til mer effektive måter å håndtere måltider i eldreomsorgen på.
[12.10.16] En felles offentlig anskaffelsesstrategi som baserer seg på bærekraftighet skal gjøre fremtiden bedre for både miljø og pasienter innenfor omsorgssektoren.
[11.10.16] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.
[10.10.16] En aktiv og selvstendig alderdom, samarbeid mellom etater og lavere utgifter til helseforsikring er blant det som har gjort nederlandske Nord-Brabant til referanseregion.
[03.10.16] En handlingsplan har effektivisert og bedret omsorgstjenestene for syke eldre i Skåne.
[30.09.16] I Catalonia i Spania samarbeider etatene tett for å gi det beste omsorgstilbudet til sine innbyggere, og ved bruk av effektive metoder reduseres antall som dør av tykktarmkreft.
[29.09.16] Men en høy andel eldre mennesker i befolkningen har Baskerland vært nødt til å ta grep for å gjøre alderdommen så god som mulig.
[28.09.16] Ved hjelp av elektroniske systemer og tilrettelagte aktiviteter øker Andalusia i Spania livskvaliteten til sine eldre innbyggere.
[21.09.16] DNV GL er aktuell med rapporten "Technology Outlook" som gir innblikk i fremtredende teknologiske nyskapinger og markedstrender.