Nyeste Helse- og Velferdsteknologi

[13.09.16] MYLIFE er et multimedia prosjekt som er utviklet og designet for å støtte selvstendighet og deltakelse for personer med demens.
[13.09.16] DOMEO-prosjektet har opprettet en robot for å hjelpe eldre og funksjonshemmede mennesker med daglige gjøremål.
[13.09.16] Et interessebasert spill for nettbrett skal være med på å forhindre følelsen av ensomhet hos eldre mennesker.
[13.09.16] Ny teknologi gjør at eldre, funksjonshemmede og ryggmargsskadde kan styre en datamaskin ved kun å bevege leppene.
[13.09.16] Fearless- prosjektet har opprettet en sensoralarm som skal oppdage ulykker som oppstår hjemme hos samfunnets mest sårbare mennesker.
[12.09.16] ConnectedVitality skal dekke eldres sosiale behov gjennom IKT og andre teknologiske ordninger, slik at det blir enklere å kommunisere med familie og venner.
[06.09.16] Web-plattform for hjemmebasert overvåking av pasienter med leddgikt
[05.09.16] iAge hjelper eldre inn i den digitale tidsalder ved å tilby ulike e-tjenester.
[23.05.16] United4Health er et EU-finansiert prosjekt som har fokusert på å bruke telemedisin for å behandle og følge opp pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).
[19.05.16] ALTAS (Assistive Living Technology and Skills) er et treårig EU-prosjekt under Erasmus+-programmet. Fokuset er på kompetanseheving av helsepersonell innen velferdsteknologi.
[09.05.16] «Distance home care solutions» er et telemedisinsk pilotprosjekt som tester hvordan videokommunikasjon ved hjelp av fibernett kan brukes som et nyttig verktøy for både pasienter og ansatte i hjemmesykepleien.
[28.04.16] Hudiksvall kommune har startet et pilotprosjekt basert på fiberteknologi i hjemmesykepleien. Hudiksvall er en kommune med store rurale områder og lange avstander mellom husstandene.