Nyeste Helse- og Velferdsteknologi

[12.09.16] ConnectedVitality skal dekke eldres sosiale behov gjennom IKT og andre teknologiske ordninger, slik at det blir enklere å kommunisere med familie og venner.
[06.09.16] Web-plattform for hjemmebasert overvåking av pasienter med leddgikt
[05.09.16] iAge hjelper eldre inn i den digitale tidsalder ved å tilby ulike e-tjenester.
[23.05.16] United4Health er et EU-finansiert prosjekt som har fokusert på å bruke telemedisin for å behandle og følge opp pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).
[19.05.16] ALTAS (Assistive Living Technology and Skills) er et treårig EU-prosjekt under Erasmus+-programmet. Fokuset er på kompetanseheving av helsepersonell innen velferdsteknologi.
[09.05.16] «Distance home care solutions» er et telemedisinsk pilotprosjekt som tester hvordan videokommunikasjon ved hjelp av fibernett kan brukes som et nyttig verktøy for både pasienter og ansatte i hjemmesykepleien.
[28.04.16] Hudiksvall kommune har startet et pilotprosjekt basert på fiberteknologi i hjemmesykepleien. Hudiksvall er en kommune med store rurale områder og lange avstander mellom husstandene.