Praksis og innsikt Helse- og Velferdsteknologi

Telma
[07.02.19] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
AAL Smart Ageing Prize
[16.10.18] [Innovasjon] No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.
GTP logo
[16.07.18] [Offentlig forvaltning] Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
PEPE
[12.07.18] [Innovasjon] PEPE gir mulighet for trening gjennom "exergames" og virtuell virkelighet for eldre.
MijnBuurtagenda
[10.07.18] [Innovasjon] En app som gir eldre mennesker en oversikt over aktiviteter de kan delta på i deres eget nærområde.
KeepSocial logo
[04.07.18] [Innovasjon] KeepSocial er en plattform som sammenfatter informasjon om brukerens omgivelser og gir instrukser til hvordan å bevege seg i forhold til disse.