Prosjekter Helse- og Velferdsteknologi

[Horisont 2020] ACTIVAGE er et storskala prosjekt innenfor aktiv og sunn aldring, med mål om å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger ved hjelp av tingenes internett.
[Horisont 2020] Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.
[FP7] In-MINDD-prosjektet skal designe og teste et elektronisk system som skal kartlegge individuelle risikoer for demens og bruke tilgjengelige strategier for å minske risikoen. 
[Horisont 2020] Antall eldre som lever med demens stiger raskt i tråd med økende levealder. IN LIFE sitt mål er å forlenge og støtte selvstendig liv for eldre med demens.
[Horisont 2020] MARIO-prosjektet undersøker hvordan tjenesteytende roboter kan bidra til å håndtere utfordringer som ensomhet, isolasjon og demens i helsesektoren. 
[Horisont 2020] Det ideale screeningsverktøyet er nøyaktig, billig, ikke-invaderende og kan med letthet brukes uten innvirkning på våre daglige aktiviteter. Det er SNIFFPHONE.
[Interreg Nordsjø] In for Care-prosjektet skal utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenester og frivillige. 
[Horisont 2020] ESOTRAC-prosjektet skal forbedre evnen til tidlig diagnostisering av spiserørskreft ved å utvikle en ny type endoskop.
[FP7] Ved hjelp av en spesiell forskningsprosess har man utviklet en robot som skal hjelpe eldre til et bedre og enklere liv i hjemmet.
Ved å benytte seg av frivillighet ønsker norske Øvre-Eiker kommune og Ujbuda i Budapest, Ungarn å øke livskvaliteten til eldre hjemmeboende.
[Horisont 2020] REMOSIS-prosjektet skal utvikle, produsere og distribuere overvåkningsfeller for mygg for å adressere problemet med smittebærende mygg.
En felles offentlig anskaffelsesstrategi som baserer seg på bærekraftighet skal gjøre fremtiden bedre for både miljø og pasienter innenfor omsorgssektoren.