Prosjekter Helse- og Velferdsteknologi

[Horisont 2020] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.
[Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP)] Ved hjelp av styrke- og balansetrening skal man forebygge fall og skader blant eldre i hele Europa.
[Active and Assisted Living Programme] IKT-sytemet Rosetta er utviklet slik at eldre demente mennesker kan få en bedre livskvalitet.
[Active and Assisted Living Programme] Ved å observere slagpasienter som trener opp motorikken etter sykdommen, ved hjelp av et virtuelt spill, ønsker man å forbedre rehabiliteringen
[Active and Assisted Living Programme] MYLIFE er et multimedia prosjekt som er utviklet og designet for å støtte selvstendighet og deltakelse for personer med demens.
[Active and Assisted Living Programme] DOMEO-prosjektet har opprettet en robot for å hjelpe eldre og funksjonshemmede mennesker med daglige gjøremål.
[Active and Assisted Living Programme] Et interessebasert spill for nettbrett skal være med på å forhindre følelsen av ensomhet hos eldre mennesker.
[Active and Assisted Living Programme] Ny teknologi gjør at eldre, funksjonshemmede og ryggmargsskadde kan styre en datamaskin ved kun å bevege leppene.
[Active and Assisted Living Programme] Fearless- prosjektet har opprettet en sensoralarm som skal oppdage ulykker som oppstår hjemme hos samfunnets mest sårbare mennesker.
[Active and Assisted Living Programme] ConnectedVitality skal dekke eldres sosiale behov gjennom IKT og andre teknologiske ordninger, slik at det blir enklere å kommunisere med familie og venner.
[Horisont 2020] Web-plattform for hjemmebasert overvåking av pasienter med leddgikt
[Interreg Nordsjø] iAge hjelper eldre inn i den digitale tidsalder ved å tilby ulike e-tjenester.