Prosjekter Helse- og Velferdsteknologi

[Erasmus+] ALTAS (Assistive Living Technology and Skills) er et treårig EU-prosjekt under Erasmus+-programmet. Fokuset er på kompetanseheving av helsepersonell innen velferdsteknologi.
«Distance home care solutions» er et telemedisinsk pilotprosjekt som tester hvordan videokommunikasjon ved hjelp av fibernett kan brukes som et nyttig verktøy for både pasienter og ansatte i hjemmesykepleien.