Nyeste Kultur, turisme og kreative næringer

[15.11.16] Cádiz har lange maritime tradisjoner, og et sterkt havforskningsmiljø med flere potensielle synergiområder med aktører i Agder.
[09.11.16] Drenthe-provinsen i Nederland søker norske partnere til et prosjektforslag om brukerdrevet innovasjon.
[28.10.16] Gjennom en felles innsats skal dette prosjektet forhindre forsøpling av hav og kyster i Norge, Sverige og Danmark.
[21.10.16] RIBuild har som formål å gjøre historiske bygg mer energieffektive ved bruk av termisk isolasjon.
[17.10.16] Follow the Vikings-prosjektet skal skape et nettverk av partnere for å utvide og utvikle publikummet innen vikingturisme i Europa.
[14.10.16] UrBAN-WASTE-prosjektet skal utvikle strategier som skal redusere mengden kommunal avfallsproduksjon og støtte gjenbruk, resirkulering, innsamling og deponering av avfall i turistbyer. 
[12.10.16] Prosjektet skal utvikle gode eksempler på hvordan naturressurser og biologisk kulturarv kan brukes som ressurs for bærekraftig verdiskaping. 
[30.09.16] I en stadig mer globalisert verden, sliter ofte tradisjonelle industribedrifter med å forbli konkurransedyktige.
[29.09.16] EURegio Barrierefrei utvikler nettside for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den skal fungere som en plattform for informasjon og vurdering av tilgjengelighet i populære feriemål.
[15.09.16] Den ideelle organisasjonen Peace Boat har fått med seg DNV GL og skal nå bygge verdens mest miljøvennlige cruiseskip. 
[13.09.16] HERICOAST-prosjektet skal øke bevisstheten rundt forvaltning av sårbare kystområder, samt skape verktøy som forbedrer egen forvaltningsprosess. 
[02.09.16] Suffolk County Council i England inviterer partnere til Creative Europe søknad om økt tilgjengelighet og bruk av lokalt arkivinnhold for grupper som er underrepresenterte brukere.