Nyeste Kultur, turisme og kreative næringer

[15.09.16] Den ideelle organisasjonen Peace Boat har fått med seg DNV GL og skal nå bygge verdens mest miljøvennlige cruiseskip. 
[13.09.16] HERICOAST-prosjektet skal øke bevisstheten rundt forvaltning av sårbare kystområder, samt skape verktøy som forbedrer egen forvaltningsprosess. 
[02.09.16] Suffolk County Council i England inviterer partnere til Creative Europe søknad om økt tilgjengelighet og bruk av lokalt arkivinnhold for grupper som er underrepresenterte brukere.
[23.08.16] PLATFORM shift+ er et samarbeidsprosjekt som skal møte utfordringene det er å skape teater for unge mennesker i den digitale tidsalder. 
[15.06.16] Cruiseturisme er den raskest voksende turistsektoren, med konstruksjoner som blir stadig større og med stadig mer motorkraft.  Miljø- og klimabelastningen er enorm.
[12.04.16] Arbeidsledigheten i Europa er en utfordring da nesten én av fem personer under 25 år i EU står uten jobb. Behovet for å øke sysselsettingen er stort, og det anslås av Europakommisjonen, DG Growth og EASME at turismeindustrien kan bli en stor bidragsyter i å løse utfordringene.