Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[05.03.19] Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
[27.02.19] Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
[22.02.19] Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
[21.02.19] Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
[04.01.19] Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
[12.12.18] Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
[11.12.18] Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
[05.12.18] Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
[05.12.18] Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
[04.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.
[29.11.18] Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
[23.11.18] Bærekraftige og smarte løsninger for byer