Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[19.09.19] Systemer og mobilapplikasjoner som samler inn og analyserer data vil kunne vil forbedre tungtransport og gjennomreiser, og hindre kødannelser i hele Europa.
[19.08.19] Den europeiske investeringsbanken (EIB) har laget et vegkart med 15 tiltak som skal hjelpe byer med overgangen til en sirkulær økonomi
[16.08.19] Et nettbasert selvevalueringsverktøy skal hjelpe europeiske byer med å bli grønnere og mer bærekraftige
[15.08.19] Energieffektivisering, sirkulær økonomi og smart mobilitet er noen av tiltakene som skal sørge for at EU blir klimanøytral innen 2050.
[14.08.19] Gården skal kunne dyrke 1000 kg frukt og grønt daglig i høysesongen, uten å bruke jord og sprøytemidler.
[05.07.19] Fremtidens byer står overfor mange utfordringer, men har også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.
[03.06.19] Buying Green hjelper offentlige innkjøpere med å gjøre miljøvennlige anskaffelser.
[27.05.19] Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø
[22.05.19] CityxChange utvikler og tester nye løsninger for å gjøre byer grønnere, som energihandel mellom enkeltpersoner og energipositive nabolag.
[02.04.19] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
[05.03.19] Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
[27.02.19] Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.