Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[04.01.19] Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
[12.12.18] Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
[11.12.18] Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
[05.12.18] Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
[05.12.18] Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
[04.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.
[29.11.18] Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
[23.11.18] Bærekraftige og smarte løsninger for byer
[19.11.18] Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
[14.11.18] Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
[09.11.18] Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.