Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[22.05.18] Fremtidens transportsektor kan by på blant annet selvstyrte kjøretøy og flyvende taxier, og er forhåpentligvis mer miljøvennlig enn dagens sektor.
[30.04.18] De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.
[27.04.18] Et EU prosjekt som gjennom forskning- og innovasjonsstrategier skal skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig veitransportsystem.
[26.04.18] JIVE 2 viderefører JIVE og arbeidet med å få på plass en mer miljøvennlig kollektivtransport.
[11.04.18] XCYCLE - et EU prosjekt som jobber med innovative løsninger for å redusere ulykker som involverer syklister i trafikken
[11.04.18] EU finansiert prosjekt som har bidratt til å gjøre byområder mer grønne og attraktive å bo i.
[06.03.18] Hvordan kan bykultur bekjempe globale folkehelsetrusler som fedme og depresjon?
[01.02.18] Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
[03.01.18] Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
[02.01.18] E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.
[20.12.17] TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 
[20.12.17] SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken.