Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[01.12.17] Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling. DAIAD-prosjektet har løsninger.
[01.12.17] Prosjektet SmartH2O vil gjennom utvikling av en IKT plattform effektivisere forbruket av vår mest dyrbare ressurs: Vann.
[13.11.17] Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
[06.11.17] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[11.10.17] Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og få folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
[10.10.17] Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?
[04.10.17] CityScope redskapet er en digital plattform for økt borgerdeltakelse i løsningen av samfunnsproblemer i den digitale tidsalderen, samt utnyttelse av urban data i byutvikling.
[04.10.17] CityScope-redskapene er digitale plattformer som kan bidra til å løse plassdesign og urbane planeggingsutfordringer i byer.
[28.09.17] Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
[19.09.17] I august meldte FN at Arendal er verdens første kommune til å forplikte seg til 100% klimanøytral drift gjennom Climate Neutral Now initiativet.
[19.09.17] Gen-Y City! skal få generasjon Y ut i arbeidslivet.
[18.09.17] Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?