Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[12.07.17] Med sensorer og smarttelefoner spør den nederlandske byen Tilburg seg hvordan de kan gjøre bytrafikken tryggere og mer fleksibel for de eldre innbyggerne.
[27.06.17] Stockholm har tatt klimaendringer på alvor og planlegger å være fossilfri innen 2040.
[27.06.17] Vi står i dag ovenfor en rekke utfordringer knyttet til helse og miljø. Kanskje finnes det en enklere løsning enn først antatt?
[26.06.17] Oasis LMF tilbyr en risikovurderingsprosess som kan vurdere tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.
[22.06.17] Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.
[15.06.17] EU har som mål å få mest mulig ut av de tre viktigste trender bak energiovergangen vi opplever i dag: elektrifisering, desentralisering og digitalisering. 
[12.06.17] PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
[08.06.17] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
[07.06.17] UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens. 
[06.06.17] Urban GreenUP skal med en skreddersydd metodikk støtte renaturering av byområder som vektlegger reduksjon av klimaforandringer og effektiv vannforvaltning. 
[02.06.17] I Molenwaard kommune i Nederland kommer saksbehandleren hjem til deg - eller dere møtes på kafé. 
[30.05.17] CONNECTING Nature skal posisjonere Europa som en global leder innen innovasjon og implementering av naturbaserte løsninger.