Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[06.01.17] The Edge er verdens smarteste og grønneste kontorbygg. Den 40.000 m2 store bygningen er i tillegg til å være Deloittes nederlandske hovedkvarter en showcase for sammensmeltingen av arbeidsliv og teknologi.
[02.01.17] Hvert år setter Europakommisjonen søkelyset på en by som gjør en fremragende innsats i å skape miljøvennlig byliv. I 2017 er det den tyske byen Essen. 
[21.12.16] MediaCityUK skal bli et ledende internasjonalt knutepunkt for kreative og digitale sektorer - et levende reisemål for å jobbe, leve og leke.
[20.12.16] INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
[06.12.16] Det overordnede prosjektmålet er å legge til rette for tiltak på regionalt nivå for integrering av transportmønstre og nettverk i Østersjøregionen
[29.11.16] Den belgiske byen Gent er en foregangsby med sin fotgjengervisjon - nå skal de ta den enda lengre.
[22.11.16] SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning. 
[21.11.16] Hovedmålet til FAIR-prosjektet er å redusere faren for oversvømmelse i Nordsjø-regionen ved å forbedre ytelsen på flomvern-infrastruktur. 
[21.11.16] COBEN-prosjektet skal støtte overgangen til fornybar energi ved å forskyve verdikjeden fra sentraliserte verktøy til samfunnseide bedrifter. 
[18.11.16] En spasertur gjennom den historiske byen Bath tilfredsstiller de av oss som er svak for rene byer. Bak kulissene står smarte søppelbøtter. 
[17.11.16] SHARE-North-prosjektet skal utvikle, implementere, fremme og vurdere deling av bil, sykkel og andre former for delt mobilitet i urbane og rurale områder.
[17.11.16] Prosjektet BEGIN skal legge til rette for økt bruk av blågrønn infrastruktur som kan bidra til å håndtere oversvømmelser og ekstremvær.