Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[06.03.17] Delingsøkonomi møter miljø og teknologi med elektriske byscootere.
[22.02.17] The Circular Friesland Association er en organisasjon som er opptatt av å fremme sirkulærøkonomi gjennom ”bottom up” arbeid.
[09.02.17] På grunn av lave utslipp har batteridrevne elektriske biler blitt et populært kjøretøy. Fortsatt er det dog mange som mener at de har dårlig rekkevidde.
[16.01.17] REPLICATE-prosjektet skal demonstrere teknologier innen energi, transport og IKT i distriktene San Sebastian, Firenze og Bristol. 
[13.01.17] Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har prosjektet målsetning om å nå ut til over 100 kommuner på tvers av Europa.
[12.01.17] SmartEnCity er et Horisont 2020-finansiert prosjekt, der 35 partnere fra seks land samarbeider for å gjøre smarte nullutslippsbyer til en realitet i Europa.
[12.01.17] GrowSmarter-prosjektet skal bedre mobilitet, boliger og kvaliteten på urban infrastruktur samtidig som de skal bedre folks økonomi ved å sørge for lave energiutgifter. 
[12.01.17] Sykkel er av mange pekt ut som en av flere løsninger på forurensing og trafikk i bybildet - en løsning som også ha helsegevinster. 
[11.01.17] REMOURBAN-prosjektet skal utvikle og validere tre lighthouse-byer i Valladolid, Spania, Nottingham, Storbritannia og Tepebasi/Eskisehir, Tyrkia. 
[09.01.17] Hvis du er nysgjerrig på fremtidens transportløsning i storbyer, kan det være hensiktsmessig å se til Kina. 
[06.01.17] The Edge er verdens smarteste og grønneste kontorbygg. Den 40.000 m2 store bygningen er i tillegg til å være Deloittes nederlandske hovedkvarter en showcase for sammensmeltingen av arbeidsliv og teknologi.
[02.01.17] Hvert år setter Europakommisjonen søkelyset på en by som gjør en fremragende innsats i å skape miljøvennlig byliv. I 2017 er det den tyske byen Essen.