Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[21.12.16] MediaCityUK skal bli et ledende internasjonalt knutepunkt for kreative og digitale sektorer - et levende reisemål for å jobbe, leve og leke.
[20.12.16] INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
[06.12.16] Det overordnede prosjektmålet er å legge til rette for tiltak på regionalt nivå for integrering av transportmønstre og nettverk i Østersjøregionen
[29.11.16] Den belgiske byen Gent er en foregangsby med sin fotgjengervisjon - nå skal de ta den enda lengre.
[22.11.16] SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning. 
[21.11.16] Hovedmålet til FAIR-prosjektet er å redusere faren for oversvømmelse i Nordsjø-regionen ved å forbedre ytelsen på flomvern-infrastruktur. 
[21.11.16] COBEN-prosjektet skal støtte overgangen til fornybar energi ved å forskyve verdikjeden fra sentraliserte verktøy til samfunnseide bedrifter. 
[18.11.16] En spasertur gjennom den historiske byen Bath tilfredsstiller de av oss som er svak for rene byer. Bak kulissene står smarte søppelbøtter. 
[17.11.16] SHARE-North-prosjektet skal utvikle, implementere, fremme og vurdere deling av bil, sykkel og andre former for delt mobilitet i urbane og rurale områder.
[17.11.16] Prosjektet BEGIN skal legge til rette for økt bruk av blågrønn infrastruktur som kan bidra til å håndtere oversvømmelser og ekstremvær. 
[14.11.16] SoundCity-prosjektet MONICA skal gjennomføre en storskala demonstrasjon av Internet of Things (IOT)-teknologier for smartere levesett. 
[14.11.16] Formålet med prosjektet er å levere skalerbare, tilpasningsdyktige og implementeringsklare innovative løsninger for renovering av bygningsskall og systemer.