Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[17.10.16] Som en arbeidspakke har Horisont 2020-prosjektet ZERO-PLUS publisert en markedsanalyse av nåværende trender innen bygging av energieffektive bygninger.  
[17.10.16] Hovedmålet til Waste4Think-prosjektet er å fremme overgang fra dagens avfallshåndtering til sirkulærøkonomi.
[16.10.16] CHIC-prosjektet er et verdifullt siste steg mot full kommersialisering av hydrogendrevne busser i europeiske byer. 
[14.10.16] UrBAN-WASTE-prosjektet skal utvikle strategier som skal redusere mengden kommunal avfallsproduksjon og støtte gjenbruk, resirkulering, innsamling og deponering av avfall i turistbyer. 
[12.10.16] ZERO-PLUS-prosjektet skal i sitt fireårige omfang sikre at innovative løsninger for energieffektivitet vil bli utviklet og at markedet oppdateres. 
[12.10.16] Den islandske hovedstaden planlegger å redusere sine klimagassutslipp til null innen 2040 ved å reversere byspredning og fremme gange, sykling og kollektivtransport.
[12.10.16] En felles offentlig anskaffelsesstrategi som baserer seg på bærekraftighet skal gjøre fremtiden bedre for både miljø og pasienter innenfor omsorgssektoren.
[11.10.16] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.
[11.10.16] Selskapet Udvikling Danmark har løst mangelen på studentboliger i København: 45 brukte containere på betongpontonger har blitt et nytt bokonsept.
[30.09.16] CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.
[28.09.16] CityVerve-programmet bringer sammen de smarteste personer og organisasjoner for å bygge innbyggersentrerte Internet of Things (IoT) applikasjoner ,som tar mål av seg å redefinere "smart" i konteksten av levende og virksomme byer.
[21.09.16] Hovedstaden i Catalonia har vedtatt en radikal strategi for å begrense trafikken til kun et fåtall større veier, dette vil drastisk redusere luftforurensing.