Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[03.11.16] Byen lanserer et nettbasert program for å oppmuntre organisasjoner til å styre sine karbonavtrykk mot mer grønne IKT-tiltak.
[02.11.16] Til tross for kommunens begrensede budsjett er mer enn 75 % av energibehovet oppfylt gjennom lokale ressurser.
[31.10.16] Selvkjørende busser har kommet for å bli – mange europeiske byer innfører de nye teknologiene for å løse lokale transportutfordringer.
[29.10.16] CityMobil2 fjerner usikkerheten som i dag hindrer anskaffelse og implementering av autonome kjøresystemer.
[25.10.16] En handlingsorientert rapport som tar for seg byutvikling, nytenkning og forvaltning i et urbaniseringsperspektiv.
[25.10.16] Hydrogen Mobility Europe (H2ME) samler Europas mest ambisiøse nasjonale satsinger på hydrogen mobilitet.
[24.10.16] NewBusFuet skal øke kunnskap om teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser.
[21.10.16] Med nye, innovative opplæringsprogrammer skal man gjøre byggeledere på tvers av landegrenser bedre i stand til å utvikle energivennlige bygg.
[21.10.16] Byer er ikke lenger en kilde til problemer. Byer er nå i økende grad anerkjent for sine økonomiske, sosiale og miljømessige potensialer.
[21.10.16] RIBuild har som formål å gjøre historiske bygg mer energieffektive ved bruk av termisk isolasjon.
[17.10.16] Som en arbeidspakke har Horisont 2020-prosjektet ZERO-PLUS publisert en markedsanalyse av nåværende trender innen bygging av energieffektive bygninger.  
[17.10.16] Hovedmålet til Waste4Think-prosjektet er å fremme overgang fra dagens avfallshåndtering til sirkulærøkonomi.