Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[21.09.16] Hovedstaden i Catalonia har vedtatt en radikal strategi for å begrense trafikken til kun et fåtall større veier, dette vil drastisk redusere luftforurensing. 
[12.09.16] Mobile Age-prosjektet jobber med åpne offentlige data, mobilteknologi, og levering av offentlige tjenester rettet mot Europas eldre befolkning.
[07.09.16] Regjeringen i Storbritannia har nylig annonsert bygging av 10 byer designet for å håndtere en eldre befolkning og helseplager som fedme. 
[07.09.16] Smart Mature Resilience-prosjektet skal sikre at samfunnet blir mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer.
[06.09.16] SMARTER TOGETHER sitt overordnede mål er å levere smarte og inkluderende løsninger for å forbedre befolkningens livskvalitet.
[05.07.16] Sinfonia er et initiativ som ruller ut integrerte, skalerbare energiløsninger i mellomstore europeiske byer for å redusere energiforbruket med opptil 50%. Arendal og Kristiansand følger initiativet.
[23.06.16] 100 Resilient Cities (100RC) er en internasjonal organisasjon som jobber for å bistå byer i å bli mer motstandsdyktige ovenfor de økte fysiske, sosiale og økonomiske utfordringene i det 21.århundre.
[16.06.16] Green Village er et grønt nabolag med bærekraftige husholdninger, lokalisert nord for Gøteborg.
[11.05.16] Prosjektet utvikler et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.
[28.04.16] Hudiksvall kommune har startet et pilotprosjekt basert på fiberteknologi i hjemmesykepleien. Hudiksvall er en kommune med store rurale områder og lange avstander mellom husstandene.