Praksis og innsikt Smarte byer og lokalsamfunn

JPI
[05.07.19] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Fremtidens byer står overfor mange utfordringer, men har også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.
Green public procurement EU
[03.06.19] [Marked, Offentlig forvaltning] Buying Green hjelper offentlige innkjøpere med å gjøre miljøvennlige anskaffelser.
 Smart Villages Scotland
[02.04.19] [Offentlig forvaltning] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
Pixabay Gemjan
[14.11.18] [Marked] Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
World Economic Forum
[10.10.18] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Tre ulike scenarioer som grunnlag for nyttige strategier i møte med fremtidens trender.
Reshaping Urban Mobility with Autonomous Vehicles Lessons from the City of Boston
[05.10.18] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Potensielle fordeler ved autonome kjøretøy krever strategisk planlegging mellom offentlig og privat sektor.