Praksis og innsikt Smarte byer og lokalsamfunn

 Smart Villages Scotland
[02.04.19] [Offentlig forvaltning] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
Pixabay Gemjan
[14.11.18] [Marked] Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
World Economic Forum
[10.10.18] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Tre ulike scenarioer som grunnlag for nyttige strategier i møte med fremtidens trender.
Reshaping Urban Mobility with Autonomous Vehicles Lessons from the City of Boston
[05.10.18] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Potensielle fordeler ved autonome kjøretøy krever strategisk planlegging mellom offentlig og privat sektor.
Illustrasjon
[21.09.18] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
Autonom vehicle
[22.05.18] [Innovasjon] Fremtidens transportsektor kan by på blant annet selvstyrte kjøretøy og flyvende taxier, og er forhåpentligvis mer miljøvennlig enn dagens sektor.