Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[Horisont 2020] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Utvikler måter å resirkulere materialer fra gamle boligblokker for å kunne bygge nye og bærekraftige boligblokker.
[Interreg] S2C skal øke andelen energieffektive offentlige bygg.
[Horisont 2020] Syn.ikia skal utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker.
[Interreg Sverige-Norge] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[Horisont 2020] BINGO utvikler vann-og avløpssystemer som tåler ekstremvær.
[Horisont 2020] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.
[Horisont 2020] GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
[Horisont 2020] CityLoops utvikler, tester og demonstrerer innovative planleggingsverktøy som skal fremme sirkulære og ressurseffektive materialstrømmer.
[Horisont 2020] 4RinEU utvikler nye metoder for å sikre energieffektiv rehabilitering av eksiterende boligbygg.
[Interreg Nordsjø] En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.