Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] XCYCLE - et EU prosjekt som jobber med innovative løsninger for å redusere ulykker som involverer syklister i trafikken
[FP7] EU finansiert prosjekt som har bidratt til å gjøre byområder mer grønne og attraktive å bo i.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
[Horisont 2020] Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
[FP7] E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.
[Horisont 2020] TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 
[Horisont 2020] SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
[FP7] Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling. DAIAD-prosjektet har løsninger.
[FP7] Prosjektet SmartH2O vil gjennom utvikling av en IKT plattform effektivisere forbruket av vår mest dyrbare ressurs: Vann.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og få folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?