Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

CityScope redskapet er en digital plattform for økt borgerdeltakelse i løsningen av samfunnsproblemer i den digitale tidsalderen, samt utnyttelse av urban data i byutvikling.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Gen-Y City! skal få generasjon Y ut i arbeidslivet.
[FP7] Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?
[FP7] Hvordan kan vi sørge for at mest mulig solenergi blir brukt?
[FP7] Hvordan kan man promotere sosial bærekraft i europeiske storbyers sentrumsnære nabolag? Dette har Compactability-prosjektet forsøkt å besvare.
[Horisont 2020] FORCE-prosjektet har som overordnet mål å arbeide mot en sirkulær økonomi.
[Horisont 2020] Oasis LMF tilbyr en risikovurderingsprosess som kan vurdere tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.
[Horisont 2020] PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
[Horisont 2020] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
[Horisont 2020] UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens. 
[Horisont 2020] Urban GreenUP skal med en skreddersydd metodikk støtte renaturering av byområder som vektlegger reduksjon av klimaforandringer og effektiv vannforvaltning.