Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] U4IoT-prosjektet skal kjøre IoT-piloter i stor skala for å engasjere sluttbrukere og borgere - dette mener konsortiet er avgjørende for suksessen til IoT. 
[Horisont 2020] iSCAPE-prosjektet skal skape bærekraftige luftforurensningsstrategier, politiske tiltak og atferdsendringer.
[Horisont 2020] I et verdensomspennende samarbeid skal SynchroniCity skape et globalt, digitalt marked for Tingenes internett (IoT) og Smarte byer. 
[Horisont 2020] Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.
[Horisont 2020] Delingsøkonomi møter miljø og teknologi med elektriske byscootere.
[Horisont 2020] REPLICATE-prosjektet skal demonstrere teknologier innen energi, transport og IKT i distriktene San Sebastian, Firenze og Bristol. 
[Horisont 2020] Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har prosjektet målsetning om å nå ut til over 100 kommuner på tvers av Europa.
[Horisont 2020] SmartEnCity er et Horisont 2020-finansiert prosjekt, der 35 partnere fra seks land samarbeider for å gjøre smarte nullutslippsbyer til en realitet i Europa.
[Horisont 2020] GrowSmarter-prosjektet skal bedre mobilitet, boliger og kvaliteten på urban infrastruktur samtidig som de skal bedre folks økonomi ved å sørge for lave energiutgifter. 
[Horisont 2020] REMOURBAN-prosjektet skal utvikle og validere tre lighthouse-byer i Valladolid, Spania, Nottingham, Storbritannia og Tepebasi/Eskisehir, Tyrkia. 
[Horisont 2020] INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
[Interreg Østersjø] Det overordnede prosjektmålet er å legge til rette for tiltak på regionalt nivå for integrering av transportmønstre og nettverk i Østersjøregionen