Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.
[Horisont 2020] Mobile Age-prosjektet jobber med åpne offentlige data, mobilteknologi, og levering av offentlige tjenester rettet mot Europas eldre befolkning.
[Horisont 2020] Smart Mature Resilience-prosjektet skal sikre at samfunnet blir mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer.
[Horisont 2020] SMARTER TOGETHER sitt overordnede mål er å levere smarte og inkluderende løsninger for å forbedre befolkningens livskvalitet.
[Horisont 2020] Prosjektet utvikler et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.