Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] Hovedmålet til Waste4Think-prosjektet er å fremme overgang fra dagens avfallshåndtering til sirkulærøkonomi.
[FP7] CHIC-prosjektet er et verdifullt siste steg mot full kommersialisering av hydrogendrevne busser i europeiske byer. 
[Horisont 2020] UrBAN-WASTE-prosjektet skal utvikle strategier som skal redusere mengden kommunal avfallsproduksjon og støtte gjenbruk, resirkulering, innsamling og deponering av avfall i turistbyer. 
[Horisont 2020] ZERO-PLUS-prosjektet skal i sitt fireårige omfang sikre at innovative løsninger for energieffektivitet vil bli utviklet og at markedet oppdateres. 
En felles offentlig anskaffelsesstrategi som baserer seg på bærekraftighet skal gjøre fremtiden bedre for både miljø og pasienter innenfor omsorgssektoren.
[Horisont 2020] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.
CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.
[Horisont 2020] Mobile Age-prosjektet jobber med åpne offentlige data, mobilteknologi, og levering av offentlige tjenester rettet mot Europas eldre befolkning.
[Horisont 2020] Smart Mature Resilience-prosjektet skal sikre at samfunnet blir mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer.
[Horisont 2020] SMARTER TOGETHER sitt overordnede mål er å levere smarte og inkluderende løsninger for å forbedre befolkningens livskvalitet.
[Horisont 2020] Prosjektet utvikler et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.