Nyeste Transport og havn

[20.11.18] Smarte løsninger som gjør urbane problem til gode muligheter
[19.11.18] Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
[15.11.18] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[14.11.18] Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
[09.11.18] Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
[08.11.18] Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
[05.10.18] Potensielle fordeler ved autonome kjøretøy krever strategisk planlegging mellom offentlig og privat sektor.
[27.09.18] Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
[25.09.18] SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
[21.09.18] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.