Nyeste Transport og havn

[06.11.17] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[11.10.17] Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og få folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
[06.10.17] Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
[28.09.17] Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
[18.09.17] European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
[01.09.17] Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
[28.08.17] En tidligere Royal Navy har brukt sin militære kunnskap til å utvikle en ny "grønn" bilenhet for å kutte bilistens skadelige utslipp.
[22.08.17] MeBeSafe er et Horizon2020-prosjekt og mottatt 7,1 millioner euro av Europa-kommisjonen.
[22.08.17] Det EU-finansierte Horizon 2020-prosjektet MeBeSafe skal gjøre trafikken sikrere gjennom atferdsskiftende nudging-tiltak.
[18.08.17] Selvkjørende eller "autonome" kjøretøy (autonomous vehicles, AV) har gått fra science fiction til å være i forkant av transportteknologi.
[18.08.17] Drar på firedagers roadtrip med fossilfrie biler for å vise at det er gode alternativer også til langtur på vinterstid.