Nyeste Transport og havn

[20.12.17] TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 
[20.12.17] SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
[01.12.17] Nordiske sykkelbyen var et tofaset prosjekt med mål om å øke sykkelbruk. Kristiansand kommune har dratt stor nytte av deltakelsen. 
[01.12.17] Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
[30.11.17] Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
[06.11.17] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[11.10.17] Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og få folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
[06.10.17] Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
[28.09.17] Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
[18.09.17] European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
[01.09.17] Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
[28.08.17] En tidligere Royal Navy har brukt sin militære kunnskap til å utvikle en ny "grønn" bilenhet for å kutte bilistens skadelige utslipp.