Nyeste Transport og havn

[16.08.17] Kunstig intelligens kan være leddet mellom førerassisterte kjøresystemer og virkelig autonome kjøretøy.
[15.08.17] Effektiviteten innen godstransport er viktig for å redusere veksten i etterspørselen etter olje, karbonutslipp og luftforurensning de neste tiårene.
[11.08.17] Hva skal vi gjøre med alle litium-ion-batteriene når de er brukt opp?
[11.08.17] København og Amsterdam er blant verdens ledende sykkelbyer. Det er takket være sykkelveier, trafikksikkerhet og at det er enkelt og raskt. 
[25.07.17] Autonome og automatiserte biler er fremtiden for transport, og kollektivtransportsystemer er ivrige etter å ta dem i bruk.
[24.07.17] India håper på å bli den første store verdensmakten der alle bilene på veiene er elektriske.
[19.07.17] Den europeiske investeringsbanken (EIB) har godkjent ny finansiering verdt 12,4 milliarder euro for prosjekter innen transport, infrastruktur og energi.
[19.07.17] EU har satt de mest utfordrende målene i verden for reduksjon av CO2-utslipp fra biler.
[19.07.17] Urban mobilitet er essensielt for passasjerer og varer i hele Europa, og det er helt nødvendig for økonomisk vekst.
[17.07.17] I 2025 finnes det 40-70 millioner elektriske kjøretøy i verden.
[16.07.17] Internasjonale flyvninger til og fra EU vil forbli frie fra å betale CO2-utslippstillatelser, men unntaket vil opphøre i 2021.
[16.07.17] CITS-prosjektet er utviklet som et innovativt smart by-prosjekt som bruker trafikkmodeller til å øke sikkerheten, redusere kø og utslipp.