Nyeste Transport og havn

[22.08.17] MeBeSafe er et Horizon2020-prosjekt og mottatt 7,1 millioner euro av Europa-kommisjonen.
[22.08.17] Det EU-finansierte Horizon 2020-prosjektet MeBeSafe skal gjøre trafikken sikrere gjennom atferdsskiftende nudging-tiltak.
[18.08.17] Selvkjørende eller "autonome" kjøretøy (autonomous vehicles, AV) har gått fra science fiction til å være i forkant av transportteknologi.
[18.08.17] Drar på firedagers roadtrip med fossilfrie biler for å vise at det er gode alternativer også til langtur på vinterstid.
[16.08.17] Kunstig intelligens kan være leddet mellom førerassisterte kjøresystemer og virkelig autonome kjøretøy.
[15.08.17] Effektiviteten innen godstransport er viktig for å redusere veksten i etterspørselen etter olje, karbonutslipp og luftforurensning de neste tiårene.
[11.08.17] Hva skal vi gjøre med alle litium-ion-batteriene når de er brukt opp?
[11.08.17] København og Amsterdam er blant verdens ledende sykkelbyer. Det er takket være sykkelveier, trafikksikkerhet og at det er enkelt og raskt. 
[25.07.17] Autonome og automatiserte biler er fremtiden for transport, og kollektivtransportsystemer er ivrige etter å ta dem i bruk.
[24.07.17] India håper på å bli den første store verdensmakten der alle bilene på veiene er elektriske.
[19.07.17] Den europeiske investeringsbanken (EIB) har godkjent ny finansiering verdt 12,4 milliarder euro for prosjekter innen transport, infrastruktur og energi.