Nyeste Transport og havn

[19.07.17] EU har satt de mest utfordrende målene i verden for reduksjon av CO2-utslipp fra biler.
[19.07.17] Urban mobilitet er essensielt for passasjerer og varer i hele Europa, og det er helt nødvendig for økonomisk vekst.
[17.07.17] I 2025 finnes det 40-70 millioner elektriske kjøretøy i verden.
[16.07.17] Internasjonale flyvninger til og fra EU vil forbli frie fra å betale CO2-utslippstillatelser, men unntaket vil opphøre i 2021.
[16.07.17] CITS-prosjektet er utviklet som et innovativt smart by-prosjekt som bruker trafikkmodeller til å øke sikkerheten, redusere kø og utslipp.
[13.07.17] Med Paris-klimaavtalen er EU mer enn noensinne forpliktet til en global overgang til en lav-karbonøkonomi.
[13.07.17] EU publiserte i juni et forslag om å regulere bruken av ubemannede fly (droner) i lavere luftrom fra 2019.
[12.07.17] Elektromobilitet er et ukjent fenomen i Hellas, likevel har hæren tatt første steg og kjøpt inn to elektriske biler.
[06.07.17] Differensierte havneinfrastrukturavgifter for miljøvennlig og bærekraftig sjøtransport
[05.07.17] De neste årene vil bilen endre seg mer enn den har gjort de siste 100 årene.
[05.07.17] Det er mange ulike insentiver for å gjøre el-biler konkurransedyktig og det er store forskjeller mellom landene i Europa.
[05.07.17] I dag er 94% av energibehovet i transportsektoren avhengig av olje og det importeres for 187 milliarder euro per år. Nå ønsker kommisjonen en grønnere sektor.