Nyeste Transport og havn

[13.07.17] Med Paris-klimaavtalen er EU mer enn noensinne forpliktet til en global overgang til en lav-karbonøkonomi.
[13.07.17] EU publiserte i juni et forslag om å regulere bruken av ubemannede fly (droner) i lavere luftrom fra 2019.
[12.07.17] Elektromobilitet er et ukjent fenomen i Hellas, likevel har hæren tatt første steg og kjøpt inn to elektriske biler.
[06.07.17] Differensierte havneinfrastrukturavgifter for miljøvennlig og bærekraftig sjøtransport
[05.07.17] De neste årene vil bilen endre seg mer enn den har gjort de siste 100 årene.
[05.07.17] Det er mange ulike insentiver for å gjøre el-biler konkurransedyktig og det er store forskjeller mellom landene i Europa.
[05.07.17] I dag er 94% av energibehovet i transportsektoren avhengig av olje og det importeres for 187 milliarder euro per år. Nå ønsker kommisjonen en grønnere sektor.
[04.07.17] EU-kommisjonen investerer € 2,7 milliarder i sentrale transportprosjekter som støtter konkurransedyktig, miljøvennlig og digital mobilitet i Europa.
[04.07.17] EU og EØS-medlemmene Norge og Sveits har undertegnet en avtale for å enklere reise på tvers av grenser med tilkoblede og autonome kjøretøy.
[04.07.17] Storbritannias største samarbeidsprosjekt med tilkoblet og autonom kjøreteknologi har fått grønt lys til å bevege seg ut på bygatene.
[03.07.17] 31.mai ble «Europe on the Move» lansert. Målet er å bidra til en mer bærekraftig mobilitet i Europa.
[27.06.17] Stockholm har tatt klimaendringer på alvor og planlegger å være fossilfri innen 2040.