Nyeste Transport og havn

[04.07.17] EU-kommisjonen investerer € 2,7 milliarder i sentrale transportprosjekter som støtter konkurransedyktig, miljøvennlig og digital mobilitet i Europa.
[04.07.17] EU og EØS-medlemmene Norge og Sveits har undertegnet en avtale for å enklere reise på tvers av grenser med tilkoblede og autonome kjøretøy.
[04.07.17] Storbritannias største samarbeidsprosjekt med tilkoblet og autonom kjøreteknologi har fått grønt lys til å bevege seg ut på bygatene.
[03.07.17] 31.mai ble «Europe on the Move» lansert. Målet er å bidra til en mer bærekraftig mobilitet i Europa.
[27.06.17] Stockholm har tatt klimaendringer på alvor og planlegger å være fossilfri innen 2040.
[20.06.17] Store lasteskip står for 80% av shippingindustriens CO2-utslipp, samtidig er de industriens mest effektive skip.
[22.05.17] Advanced Autonomous Waterborne Applications-initiativet ble startet i 2015 og skal analysere utfordringer relatert til autonome shippingoperasjoner.
[19.05.17] MUNIN-prosjektets mål er å utvikle et autonomt skipskonsept ved hjelp av automatiserte beslutningssystemer med fjernkontroll via en landbasert stasjon.
[03.05.17] Europakommisjonen har besluttet å støtte utviklingen av autonome kjøretøy i form av finansiering, regulatoriske endringer og grenseoverskridende avtaler.
[31.03.17] Lyd forplanter seg fire ganger raskere i vann enn i luft og skipsrelatert støy er et problem som ikke lenger kan ignoreres. Forskrifter, studier og teknologiutvikling tar effekt rundt om i verden, målrettet mot både mennesker og dyrevelferd.
[08.03.17] I november 2016 kom Sitra og Nordisk ministerråd med en ny rapport som fremmer nordiske klimatiltak.
[06.03.17] Delingsøkonomi møter miljø og teknologi med elektriske byscootere.