Nyeste Transport og havn

[13.02.17] Nytt, dansk autovern skal sikre biler og sluke trafikkstøy. Kommer det til å virke? Det skal det danske vegdirektoratet finne ut av. 
[09.02.17] På grunn av lave utslipp har batteridrevne elektriske biler blitt et populært kjøretøy. Fortsatt er det dog mange som mener at de har dårlig rekkevidde.
[13.01.17] DUAL ports er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt som søker å dekarbonisere havner gjennom et øko-innovasjonsprogram.
[13.01.17] En veistrekning gjennom Tourouvre-au-Perche i Normandie har fått et teknologisk løft med et dekke bestående av solcellepaneler. 
[13.01.17] Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har prosjektet målsetning om å nå ut til over 100 kommuner på tvers av Europa.
[12.01.17] SmartEnCity er et Horisont 2020-finansiert prosjekt, der 35 partnere fra seks land samarbeider for å gjøre smarte nullutslippsbyer til en realitet i Europa.
[12.01.17] Sykkel er av mange pekt ut som en av flere løsninger på forurensing og trafikk i bybildet - en løsning som også ha helsegevinster. 
[11.01.17] SCALE-UP er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt bestående av eksisterende, suksessfulle regionale cleantech-klynger.
[09.01.17] Hvis du er nysgjerrig på fremtidens transportløsning i storbyer, kan det være hensiktsmessig å se til Kina. 
[09.01.17] LeanShip er et europeisk innovasjonsprosjekt som tar sikte på å redusere forurensning i havet forårsaket av skip. Basert på sju fullskala pilottester om bord på skip.
[04.01.17] Hovedmål med Joules-prosjektet er å redusere klimagassutslipp av europeisk bygde skip.
[20.12.16] INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.