Nyeste Transport og havn

[12.01.17] SmartEnCity er et Horisont 2020-finansiert prosjekt, der 35 partnere fra seks land samarbeider for å gjøre smarte nullutslippsbyer til en realitet i Europa.
[12.01.17] Sykkel er av mange pekt ut som en av flere løsninger på forurensing og trafikk i bybildet - en løsning som også ha helsegevinster. 
[11.01.17] SCALE-UP er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt bestående av eksisterende, suksessfulle regionale cleantech-klynger.
[09.01.17] Hvis du er nysgjerrig på fremtidens transportløsning i storbyer, kan det være hensiktsmessig å se til Kina. 
[09.01.17] LeanShip er et europeisk innovasjonsprosjekt som tar sikte på å redusere forurensning i havet forårsaket av skip. Basert på sju fullskala pilottester om bord på skip.
[04.01.17] Hovedmål med Joules-prosjektet er å redusere klimagassutslipp av europeisk bygde skip.
[20.12.16] INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
[06.12.16] Det overordnede prosjektmålet er å legge til rette for tiltak på regionalt nivå for integrering av transportmønstre og nettverk i Østersjøregionen
[24.11.16] I en ny rapport slår the International Council on Clean Transportation (ICCT) fast at EU kan nå 70 gram CO2 per kilometer innen 2025 uten elbiler.
[22.11.16] SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning. 
[17.11.16] NorthSEE-prosjektet skal oppnå større sammenheng i MSP-prosesser for å fange synergier og hindre kompatibilitetsproblemer.
[17.11.16] SHARE-North-prosjektet skal utvikle, implementere, fremme og vurdere deling av bil, sykkel og andre former for delt mobilitet i urbane og rurale områder.