Nyeste Transport og havn

[09.11.16] CHUMS er et prosjekt som er skreddersydd for mennesker som er åpne for bærekraftige reisealternativer.
[03.11.16] Gdynia har satt som mål å bruke energieffektive løsninger som kan forbedre innbyggernes livskvalitet samt redusere kommunale utgifter.
[02.11.16] Selskapet har utviklet en markedsløsning som ikke bare skal effektivisere og rimeligjøre godstransport, men også beskytte mijøet.
[02.11.16] Blue Move for a Green Economy-prosjektet skal fremme økt bruk av hydrogen som erstatning for fossilt brennstoff. 
[31.10.16] Selvkjørende busser har kommet for å bli – mange europeiske byer innfører de nye teknologiene for å løse lokale transportutfordringer.
[29.10.16] CityMobil2 fjerner usikkerheten som i dag hindrer anskaffelse og implementering av autonome kjøresystemer.
[26.10.16] ButaNexT-prosjektet skal takle tekniske utfordringer som hindrer biobutanol i å slå seg opp på markedet for alternative drivstoff.
[25.10.16] Hydrogen Mobility Europe (H2ME) samler Europas mest ambisiøse nasjonale satsinger på hydrogen mobilitet.
[24.10.16] NewBusFuet skal øke kunnskap om teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser.
[21.10.16] Byer er ikke lenger en kilde til problemer. Byer er nå i økende grad anerkjent for sine økonomiske, sosiale og miljømessige potensialer.
[19.10.16] MacroFuels har som mål å produsere avansert biodrivstoff fra alger og makroalger. Målrettede biodrivstoff er blant annet etanol, butanol og biogass.  
[16.10.16] CHIC-prosjektet er et verdifullt siste steg mot full kommersialisering av hydrogendrevne busser i europeiske byer.