Nyeste Transport og havn

[25.10.16] Hydrogen Mobility Europe (H2ME) samler Europas mest ambisiøse nasjonale satsinger på hydrogen mobilitet.
[24.10.16] NewBusFuet skal øke kunnskap om teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser.
[21.10.16] Byer er ikke lenger en kilde til problemer. Byer er nå i økende grad anerkjent for sine økonomiske, sosiale og miljømessige potensialer.
[19.10.16] MacroFuels har som mål å produsere avansert biodrivstoff fra alger og makroalger. Målrettede biodrivstoff er blant annet etanol, butanol og biogass.  
[16.10.16] CHIC-prosjektet er et verdifullt siste steg mot full kommersialisering av hydrogendrevne busser i europeiske byer. 
[12.10.16] Den islandske hovedstaden planlegger å redusere sine klimagassutslipp til null innen 2040 ved å reversere byspredning og fremme gange, sykling og kollektivtransport.
[11.10.16] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.
[10.10.16] En storskala bruk av elektriske biler på europeiske veier vil føre til betydelig lavere klimagassutslipp og lavere nivåer av luftforurensende stoffer. 
[30.09.16] CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.
[20.09.16] Europakommisjonen organiserte i juni 2016 en workshop om strategisk Blå Vekst samarbeid i Nordsjø-regionen for å identifisere behov og prioriteter for utvikling av nye muligheter innen den blå økonomien.
[15.09.16] Baltic SO2lution-prosjektet skal minimere utslipp ved å innføre en miljøeffektiv transportmodell, samt en teknologipakke som skal passe både nybygde og restaurerte skip. 
[15.09.16] Den ideelle organisasjonen Peace Boat har fått med seg DNV GL og skal nå bygge verdens mest miljøvennlige cruiseskip.