Nyeste Transport og havn

[19.05.17] MUNIN-prosjektets mål er å utvikle et autonomt skipskonsept ved hjelp av automatiserte beslutningssystemer med fjernkontroll via en landbasert stasjon.
[03.05.17] Europakommisjonen har besluttet å støtte utviklingen av autonome kjøretøy i form av finansiering, regulatoriske endringer og grenseoverskridende avtaler.
[31.03.17] Lyd forplanter seg fire ganger raskere i vann enn i luft og skipsrelatert støy er et problem som ikke lenger kan ignoreres. Forskrifter, studier og teknologiutvikling tar effekt rundt om i verden, målrettet mot både mennesker og dyrevelferd.
[08.03.17] I november 2016 kom Sitra og Nordisk ministerråd med en ny rapport som fremmer nordiske klimatiltak.
[06.03.17] Delingsøkonomi møter miljø og teknologi med elektriske byscootere.
[13.02.17] Nytt, dansk autovern skal sikre biler og sluke trafikkstøy. Kommer det til å virke? Det skal det danske vegdirektoratet finne ut av. 
[09.02.17] På grunn av lave utslipp har batteridrevne elektriske biler blitt et populært kjøretøy. Fortsatt er det dog mange som mener at de har dårlig rekkevidde.
[13.01.17] DUAL ports er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt som søker å dekarbonisere havner gjennom et øko-innovasjonsprogram.
[13.01.17] En veistrekning gjennom Tourouvre-au-Perche i Normandie har fått et teknologisk løft med et dekke bestående av solcellepaneler. 
[13.01.17] Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har prosjektet målsetning om å nå ut til over 100 kommuner på tvers av Europa.
[12.01.17] SmartEnCity er et Horisont 2020-finansiert prosjekt, der 35 partnere fra seks land samarbeider for å gjøre smarte nullutslippsbyer til en realitet i Europa.
[12.01.17] Sykkel er av mange pekt ut som en av flere løsninger på forurensing og trafikk i bybildet - en løsning som også ha helsegevinster.