Nyeste Transport og havn

[31.10.16] Selvkjørende busser har kommet for å bli – mange europeiske byer innfører de nye teknologiene for å løse lokale transportutfordringer.
[29.10.16] CityMobil2 fjerner usikkerheten som i dag hindrer anskaffelse og implementering av autonome kjøresystemer.
[26.10.16] ButaNexT-prosjektet skal takle tekniske utfordringer som hindrer biobutanol i å slå seg opp på markedet for alternative drivstoff.
[25.10.16] Hydrogen Mobility Europe (H2ME) samler Europas mest ambisiøse nasjonale satsinger på hydrogen mobilitet.
[24.10.16] NewBusFuet skal øke kunnskap om teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser.
[21.10.16] Byer er ikke lenger en kilde til problemer. Byer er nå i økende grad anerkjent for sine økonomiske, sosiale og miljømessige potensialer.
[19.10.16] MacroFuels har som mål å produsere avansert biodrivstoff fra alger og makroalger. Målrettede biodrivstoff er blant annet etanol, butanol og biogass.  
[16.10.16] CHIC-prosjektet er et verdifullt siste steg mot full kommersialisering av hydrogendrevne busser i europeiske byer. 
[12.10.16] Den islandske hovedstaden planlegger å redusere sine klimagassutslipp til null innen 2040 ved å reversere byspredning og fremme gange, sykling og kollektivtransport.
[11.10.16] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.
[10.10.16] En storskala bruk av elektriske biler på europeiske veier vil føre til betydelig lavere klimagassutslipp og lavere nivåer av luftforurensende stoffer. 
[30.09.16] CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.