Nyeste Transport og havn

[16.10.16] CHIC-prosjektet er et verdifullt siste steg mot full kommersialisering av hydrogendrevne busser i europeiske byer. 
[12.10.16] Den islandske hovedstaden planlegger å redusere sine klimagassutslipp til null innen 2040 ved å reversere byspredning og fremme gange, sykling og kollektivtransport.
[11.10.16] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.
[10.10.16] En storskala bruk av elektriske biler på europeiske veier vil føre til betydelig lavere klimagassutslipp og lavere nivåer av luftforurensende stoffer. 
[30.09.16] CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.
[20.09.16] Europakommisjonen organiserte i juni 2016 en workshop om strategisk Blå Vekst samarbeid i Nordsjø-regionen for å identifisere behov og prioriteter for utvikling av nye muligheter innen den blå økonomien.
[15.09.16] Baltic SO2lution-prosjektet skal minimere utslipp ved å innføre en miljøeffektiv transportmodell, samt en teknologipakke som skal passe både nybygde og restaurerte skip. 
[15.09.16] Den ideelle organisasjonen Peace Boat har fått med seg DNV GL og skal nå bygge verdens mest miljøvennlige cruiseskip. 
[04.07.16] Horisont 2020 finansierte DexROV tester og evaluerer nye teknologier for tryggere og mer kostnadseffektive undersjøiske operasjoner med Remotely Operated Vehicles (ROV).
[15.06.16] Cruiseturisme er den raskest voksende turistsektoren, med konstruksjoner som blir stadig større og med stadig mer motorkraft.  Miljø- og klimabelastningen er enorm.