Nyeste Transport og havn

[20.12.16] INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
[06.12.16] Det overordnede prosjektmålet er å legge til rette for tiltak på regionalt nivå for integrering av transportmønstre og nettverk i Østersjøregionen
[24.11.16] I en ny rapport slår the International Council on Clean Transportation (ICCT) fast at EU kan nå 70 gram CO2 per kilometer innen 2025 uten elbiler.
[22.11.16] SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning. 
[17.11.16] NorthSEE-prosjektet skal oppnå større sammenheng i MSP-prosesser for å fange synergier og hindre kompatibilitetsproblemer.
[17.11.16] SHARE-North-prosjektet skal utvikle, implementere, fremme og vurdere deling av bil, sykkel og andre former for delt mobilitet i urbane og rurale områder.
[09.11.16] CHUMS er et prosjekt som er skreddersydd for mennesker som er åpne for bærekraftige reisealternativer.
[03.11.16] Gdynia har satt som mål å bruke energieffektive løsninger som kan forbedre innbyggernes livskvalitet samt redusere kommunale utgifter.
[02.11.16] Selskapet har utviklet en markedsløsning som ikke bare skal effektivisere og rimeligjøre godstransport, men også beskytte mijøet.
[02.11.16] Blue Move for a Green Economy-prosjektet skal fremme økt bruk av hydrogen som erstatning for fossilt brennstoff. 
[31.10.16] Selvkjørende busser har kommet for å bli – mange europeiske byer innfører de nye teknologiene for å løse lokale transportutfordringer.
[29.10.16] CityMobil2 fjerner usikkerheten som i dag hindrer anskaffelse og implementering av autonome kjøresystemer.