Praksis og innsikt Transport og havn

Illustrasjonsbilde
[29.01.18] [Marked] Aktuelle estimater tyder på at data kan booste EUs økonomi med åtte milliarder euro per år.
Statnett og ETC - Fremtiden er elektrisk
[30.11.17] [Innovasjon] Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Illustrasjonsbilde
[18.09.17] [Innovasjon] European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
Illustrasjonsbilde
[01.09.17] [Offentlig forvaltning] Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
illustrasjonsbilde
[28.08.17] [Innovasjon] En tidligere Royal Navy har brukt sin militære kunnskap til å utvikle en ny "grønn" bilenhet for å kutte bilistens skadelige utslipp.
logo
[22.08.17] [Innovasjon] Det EU-finansierte Horizon 2020-prosjektet MeBeSafe skal gjøre trafikken sikrere gjennom atferdsskiftende nudging-tiltak.