Nyeste Skole og utdanning

[07.12.17] Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene. Dette vil LIFE GreenPower gjøre noe med!
[06.12.17] Hovedmålet til DC NOISE-prosjektet var å gjøre Nordsjø-regionen bedre forberedt på dens demografiske fremtid
[01.12.17] Prosjektet har hatt som hovedmål å styrke skagerrak-regionens konkurransekraft.
[29.11.17] Europakommisjonen foreslår et nytt rammeverk som skal sikre kvalitet i europeisk praksisopplæring.
[28.11.17] Utdanning er viktig for å bygge et mer rettferdig samfunn, viser årets Education and Training Monitor-rapport.
[16.10.17] Europakommisjonen har lansert en prøveversjon av et verktøy som skal hjelpe skoler med å utnytte digital teknologi.
[11.10.17] Hvordan kan man styrke elevers muligheter til å bestå skoleløpet og forhindre frafall?
[02.10.17] I Tampere har man bygget et unikt nettverk som tilbyr ekspertise, tjenester, verktøy og tilgang på utstyr innen 3D-printing.
[28.09.17] ECSO har gitt ut en analytisk rapport som forsøker å gi en oversikt over det nåværende fagnivået innenfor byggsektoren i EU.
[27.09.17] Hvert år pøses det ut penger til forskning og innovasjon. Men er det verdt det? Ny britisk rapport viser at det er god butikk.
[22.09.17] Hvordan får man unge mennesker til å lykkes med å starte nye nettbaserte bedrifter?
[08.09.17] Arbeidsmarkedet vil i økende grad etterspørre utdanning og kompetanse. Hva da med de ufaglærte og deres tilknytning til arbeidsmarkedet?