Nyeste Skole og utdanning

[30.03.20] Kommisjonen ønsker kvotering av kvinnelige styremedlemmer og økt åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet.
[26.03.20] Den sirkulære økonomien danner nye måter å skape verdier på og endrer hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. På denne måten endrer den sirkulære økonomien også arbeidsverdenen.
[17.03.20] EU-kommisjonen vil fjerne regulatoriske og praktiske hindringer for å hjelpe SMBer med å oppskalere.
[18.02.20] EU-rapporten gir retningslinjer for god ingeniørutdanning og livslang læring for Industri 4.0 i europeisk produksjonsindustri.
[15.02.20] CareersNets europeiske katalog gir en oppdatert oversikt over nasjonale karriereveiledningsystemer og praksis i EU/EFTA land, og kandidat- og søkerland til EU.
[10.01.20] SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
[09.01.20] OSS skal motivere flere til å starte egne bedrifter ved å forbedre førstelinjetjenesten og støttesystemet for førstegangs-entreprenører.
[06.12.19] Energisektoren i Europa er preget av kjønnsforskjeller, og mangel på kjønnsdifferensierte data gjør det utfordrende å evaluere likestillingsinitiativer.
[11.10.19] EU fremlegger sin handlingsplan for økt sysselsetting i byer.
[13.09.19] Nytt prosjekt introduserer spill i undervisningen, der lærerne tar del i spillutviklingen.
[12.08.19] DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
[19.06.19] Eurydice har sett på hva nasjonale myndigheter i EU gjør for å fremme integrering av elever med innvandrerbakgrunn i skolen.