Praksis og innsikt Skole og utdanning

Illustrasjonsbilde
[29.11.17] [Offentlig forvaltning] Europakommisjonen foreslår et nytt rammeverk som skal sikre kvalitet i europeisk praksisopplæring.
Logo: Education and Training Monitor 2017
[28.11.17] [Offentlig forvaltning] Utdanning er viktig for å bygge et mer rettferdig samfunn, viser årets Education and Training Monitor-rapport.
http://ec.europa.eu/education/news/20171002-selfie-schools-making-most-digital-technologies_en
[16.10.17] [Offentlig forvaltning] Europakommisjonen har lansert en prøveversjon av et verktøy som skal hjelpe skoler med å utnytte digital teknologi.
Illustrasjonsbilde bygg
[28.09.17] [Marked] ECSO har gitt ut en analytisk rapport som forsøker å gi en oversikt over det nåværende fagnivået innenfor byggsektoren i EU.
Illustrasjonsbilde
[08.09.17] [Offentlig forvaltning] Arbeidsmarkedet vil i økende grad etterspørre utdanning og kompetanse. Hva da med de ufaglærte og deres tilknytning til arbeidsmarkedet?
illustrasjonsbilde
[15.08.17] [Offentlig forvaltning] Norge økte sin støtte til utdanning fra 1,7 milliarder kroner i 2013 til 3,2 milliarder kroner i 2016. Dette har resultert i utdanning for over 3,1 millioner barn og unge per år i 2013-2016.