Praksis og innsikt Skole og utdanning

Illustrasjonsbilde
[23.04.18] [Offentlig forvaltning] EADTU har gitt ut en ny rapport over de nyeste trendene og utviklingen av nye læringsformer.
Illustrasjonsbilde
[20.03.18] [Offentlig forvaltning] CEDEFOP har gitt ut sin sjette nasjonal kvalifikasjonsrammeverk rapport.
Illustrasjonsbilde
[20.03.18] [Offentlig forvaltning] European Digital Learning Network har forsket på digitalisering av læring i EU, og utgitt en rapport som sammenfatter funnene de har gjort.
Insights into skill shortages and skill mismatch
[19.02.18] [Offentlig forvaltning] Kompetansemangel og feil kompetanse utgjør store bekymringer for det europeiske arbeidsmarkedet.
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8118?NL=76
[01.02.18] [Offentlig forvaltning] Cedefop har sammen med Kantar Public, lansert en undersøkelse som utforsker europeiske borgeres oppfatninger av fag- og yrkesopplæring. 
Illustrasjonsbilde
[01.02.18] [Offentlig forvaltning] Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring er ute med publikasjonen Spotlight on VET som tar temperaturen på yrkesopplæring i Europa.