Nyeste fra Europabanken

[23.09.21] Metoder og verktøy som hjelper virksomheter å implementere sirkulære forretningsmodeller
[16.09.21] Gjennom regionale innovasjonshubber og en felles veiledningsmodell skal prosjektet akselerere digital innovasjon på skoler.
[10.09.21] Prosjektet evaluerer i hvilken grad dagens politikk fremmer vellykket innovasjon innenfor avfallshåndtering.
[20.08.21] Rapporten gir veiledning om tverrgående spørsmål og optimalisering av verktøyene i produksjonsanleggene.
[19.08.21] De fem partnerbyene er svært ulike både i størrelse og beliggenhet, og skal bidra til at plattformen kan sammenligne ytelsen for smarte mobilitetsløsninger i…
[17.08.21] Universitetets nye energisystem har resultert i at de har spart mer enn en halv million euro i året - bare på energi.
[02.07.21] En veileder for offentlige myndigheter i hvordan identifisere de mest egnede insentivene for omstilling.
[15.06.21] Scenarier for arbeidsmarkedet som inkluderer Covid-19, automatisering og EUs Green Deal.
[08.06.21] Granada (Spania) benytter sensorer og data for å optimalisere henteruter, og redusere kjøring i byen.