Nyeste fra Europabanken

[30.10.20] PROSPECT fremmer utveksling av kunnskap og erfaringer om innovative finansieringsordninger som kan brukes til å implementere energi- og klimaplaner.
[29.10.20] Norsk havvindindustri kan omsette for 85 milliarder kroner i 2050. Ifølge Menon Economics er differansekontrakter det best egnede virkemiddelet.
[28.10.20] ShipFC utvikler et nytt energisystem basert på brenselceller som bruker grønn ammoniakk som drivstoff.
[27.10.20] Vindkraft blir viktig for å sikre en grønn gjenreising av den europeiske økonomien. Innen 2030 kan havvind sysselsette 200 000 mennesker.
[26.10.20] Tingenes internett (ioT) skal gjøre havner smartere, grønnere og mer sammenkoblet.
[23.10.20] Oxford PV utvikler en ny generasjon solcellepaneler ved hjelp av tandemceller.
[22.10.20] Digital Health Observatory samler og tilgjengeliggjør god praksis, rapporter og forskningsartikler innen e-helse.
[21.10.20] EU vil redusere mengden giftige kjemikalier i hverdagsprodukter som leker, kosmetikk, vaskemidler og matemballasje.
[20.10.20] Et preventivt strømgjerde skal hindre lakselus fra å komme inn i merdene.