Nyeste fra Europabanken

[16.04.21] Havbaserte applikasjoner og markeder ligger ofte langt fra kysten, og står overfor viktige offshoreutfordringer, for eksempel behovet for ren energi.
[12.04.21] Identifiserer muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter
[09.04.21] Integrering av havsenergiteknologier i energisystemer på øyer og kystområder kan skape synergier mellom den økonomiske sektoren og energisektoren.
[26.03.21] Prosjektet skal samle, analysere og valorisere marint søppel.
[12.03.21] Dagens byer er avhengig av å tilby den stadig økende befolkningen bærekraftige, trygge og levende miljøer. IT-løsninger og -verktøy kan gjøre tjenester mer…
[03.03.21] En del av teknologien som kreves for energieffektivitet og fornybar energi er ennå ikke kommet langt nok i utviklingen.
[26.02.21] EU-prosjekt lager miljøvennlige keramiske fliser, skaper arbeidsplasser og støtter EUs nylig vedtatte handlingsplan for sirkulær økonomi samtidig.
[25.02.21] Sykkelbyen Utrecht bygger Nederlands første tettbebodde bilfrie nabolag for mer enn 12 000 innbyggere, noe som gjør det til et av de største av sitt slag.
[19.02.21] På kort og mellomlang sikt er det bedre å rehabilitere eksisterende bygg, ettersom det kan ta 10 til 80 år før et nybygg utligner klimagassutslippet som…