Nyeste fra Europabanken

[16.10.16] CHIC-prosjektet er et verdifullt siste steg mot full kommersialisering av hydrogendrevne busser i europeiske byer. 
[14.10.16] YouthCult-prosjektet skal studere hva unge mennesker får igjen av reising og utvekslingsopphold - i en verden av kulturelt mangfold og globalisering. 
[14.10.16] Afrikas store sjø- og havressurser er nøkkelen til fremtidens velstand og bærekraftig utvikling av kontinentet - hvis det brukes riktig. 
[14.10.16] PrimeFish-prosjektet har som mål å bedre den økonomiske bærekraften i europeisk fiskeri- og akvakultursektor.
[14.10.16] UrBAN-WASTE-prosjektet skal utvikle strategier som skal redusere mengden kommunal avfallsproduksjon og støtte gjenbruk, resirkulering, innsamling og…
[14.10.16] SeaChange jobber for en grunnleggende holdningsendring hos mennesker i deres forhold til havet.
[13.10.16] SilhouetteOfSeaweed-prosjektet skal bidra til forbrukersikkerhet ved å overkomme utfordringer knyttet til måling av gift i tang.
[13.10.16] Det franske selskapet New Wind har utviklet treformede vindturbiner som nå skal de installeres på Place de la Concorde i Paris. 
[13.10.16] NexOS utvikler nye kostnadseffektive, multifunksjonelle sensorsystemer som kan operere fra mobile eller faste havobservasjonsplattformer.