Nyeste fra Europabanken

[23.06.16] Europakommisjonen og 9 land rundt Nordsjøen, inkludert Norge, har lagd en politisk deklarasjon for å styrke energisamarbeidet. Fokus er på utvikling av…
[23.06.16] 100 Resilient Cities (100RC) er en internasjonal organisasjon som jobber for å bistå byer i å bli mer motstandsdyktige ovenfor de økte fysiske, sosiale og…
[17.06.16] Europakommisjonen har besluttet å finansiere en europeisk digital tjenesteinfrastruktur for åpne, offentlige data. Se presentasjon med utlysning.  
[16.06.16] Green Village er et grønt nabolag med bærekraftige husholdninger, lokalisert nord for Gøteborg.
[15.06.16] Europakommisjonen har publisert retningslinjer for hvordan EU og medlemsland bør forholde seg til delingsøkonomien fra et legalt og regulatorisk synspunkt.
[15.06.16] Cruiseturisme er den raskest voksende turistsektoren, med konstruksjoner som blir stadig større og med stadig mer motorkraft.  Miljø- og klimabelastningen er…
[27.05.16] Europakommisjonens rapport om digital utvikling i EU i 2016 viser at medlemsstatene er på svært ulike stadier i utviklingen av den digitale økonomien. De…
[27.05.16] I Nord-Nederland stiller lokale myndigheter tomme bygninger gratis til disposisjon for gründervirksomhet.
[23.05.16] United4Health er et EU-finansiert prosjekt som har fokusert på å bruke telemedisin for å behandle og følge opp pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (…