Nyeste fra Europabanken

[15.06.16] Europakommisjonen har publisert retningslinjer for hvordan EU og medlemsland bør forholde seg til delingsøkonomien fra et legalt og regulatorisk synspunkt.
[15.06.16] Cruiseturisme er den raskest voksende turistsektoren, med konstruksjoner som blir stadig større og med stadig mer motorkraft.  Miljø- og klimabelastningen er…
[27.05.16] Europakommisjonens rapport om digital utvikling i EU i 2016 viser at medlemsstatene er på svært ulike stadier i utviklingen av den digitale økonomien. De…
[27.05.16] I Nord-Nederland stiller lokale myndigheter tomme bygninger gratis til disposisjon for gründervirksomhet.
[23.05.16] United4Health er et EU-finansiert prosjekt som har fokusert på å bruke telemedisin for å behandle og følge opp pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (…
[19.05.16] ALTAS (Assistive Living Technology and Skills) er et treårig EU-prosjekt under Erasmus+-programmet. Fokuset er på kompetanseheving av helsepersonell innen…
[11.05.16] Prosjektet utvikler et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.
[09.05.16] «Distance home care solutions» er et telemedisinsk pilotprosjekt som tester hvordan videokommunikasjon ved hjelp av fibernett kan brukes som et nyttig verktøy…
[28.04.16] Hudiksvall kommune har startet et pilotprosjekt basert på fiberteknologi i hjemmesykepleien. Hudiksvall er en kommune med store rurale områder og lange…