Nyeste fra Europabanken

[14.07.20] Horizon 2020-prosjektet LEADFLOAT fra Ideol har mål om å sikre Europas tidlige forsprang innen verdensmarkedet for havvind.
[13.07.20] InnoDC, et Horizon 2020-prosjekt, trener 15 doktorgradforskere innen vindkraft og fornybar energi, og integrering av ny teknologi i energinettet.
[10.07.20] Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.
[09.07.20] Horizon-2020 prosjekt, sammen med Equinor og Sintef, utvikler styringsverktøy som forbedrer utnyttelsen av vindkraft
[09.07.20] Europakommisjonens studie om regulatoriske forhold som påvirker utviklingen av offshore energipotensialet i Nordsjøen, med veikart for videre samarbeid.
[08.07.20] UK Marine Energy 2019 rapporten beskriver potensialet i Storbritannias tidevann og bølgekraft sektorer på lokalt og globalt nivå.
[08.07.20] 2019 har vært et av de beste årene for solenergi i EU, med en økning på 104% i forhold til året før. Det forventes sterk vekst frem til 2023.
[07.07.20] IMIS initiativet belyser hvordan vellykkede FoU prosjektresultater kan implementeres i markedet for fullt integrerte transportsystemer.
[06.07.20] NORWEP og BVG Associates (BVGA) presenterer mulighetene for utviklingen av det globale havvind markedet det neste tiåret, med fokus på 2020-2024.