Nyeste fra Europabanken

[06.10.20] EU vil utvikle et økosystem for digital utdanning og styrke den digitale kompetansen for å sikre at Europa er beredt på den digitale omstillingen.
[05.10.20] Ifølge IEA spiller CCS en nøkkelrolle i omstillingen av energisystemet.
[02.10.20] Anlegget kan behandle blandet kommunalt avfall, blant annet biologisk avfall for å lage drivstoff, treverk, kompost og andre materialer, samt for å genere…
[01.10.20] The Zero Waste Masterplan er utarbeidet for interessenter som ønsker å drive en ambisiøs overgang mot sirkulærøkonomi
[30.09.20] Prosjektet har offentliggjort rapporter og databaser med nyttig informasjon for offentlige myndigheter, avfallsselskaper og konsulenter innen kommunal…
[24.09.20] Batterier står for nesten 90% av all patenteringsaktivitet innen energilagring, med en årlig vekst på 14%. Japan og Sør-Korea leder utviklingen.
[22.09.20] Det europeiske miljøbyrået fremhever sammenhengen mellom miljøets tilstand og folkehelse. Luft- og støyforurensing fører til flest premature dødsfall.
[11.09.20] Utslippstoppen ble trolig nådd allerede i 2019, og andelen fornybar energi vokser raskt. Likevel er vi langt fra å nå 1,5-gradersmålet.
[04.09.20] Horizon 2020-prosjektet utvikler en ny energirenoveringsprosess for eksisterende bygg.