Nyeste fra Europabanken

[07.05.21] Programeiere og andre interessenter bidrar til å skape en plattform for effektiv utforming av programmer som bidrar til sirkulærøkonomi.
[03.05.21] Forbedrer miljø og ressurseffektivitet gjennom bruk av livssyklusmodeller i politikkutforming og -implementering.
[30.04.21] Bemerkelsesverdige endringer i 2020 – andelen fornybar energi høyere enn fra fossile brensler.
[28.04.21] Skal sikre at europeiske produsenter har pålitelig tilgang til disse materialene, samtidig som det reduserer miljøpåvirkningen, sparer ressurser og bidrar til…
[16.04.21] Havbaserte applikasjoner og markeder ligger ofte langt fra kysten, og står overfor viktige offshoreutfordringer, for eksempel behovet for ren energi.
[12.04.21] Identifiserer muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter
[09.04.21] Integrering av havsenergiteknologier i energisystemer på øyer og kystområder kan skape synergier mellom den økonomiske sektoren og energisektoren.
[26.03.21] Prosjektet skal samle, analysere og valorisere marint søppel.
[12.03.21] Dagens byer er avhengig av å tilby den stadig økende befolkningen bærekraftige, trygge og levende miljøer. IT-løsninger og -verktøy kan gjøre tjenester mer…